Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Ondernemerschap in het onderwijs

Het ArtEZ Business Centre ondersteunt de opleidingen om kennis over ondernemerschap te delen in het onderwijs. Dat doen we op verschillende manieren en op verzoek leveren we ook graag maatwerk.

Ondernemerschap in het onderwijs

 

Community

Veel opleidingen binnen ArtEZ experimenteren met didactische vormen en methodes om ondernemerschap op te nemen in het onderwijs. Dat kan als geïntegreerd onderdeel van het curriculum, als keuzevak en alles wat daartussen zit. Maar wat werkt nu wel en wat niet?
De community Cultureel Ondernemerschap deelt de kennis en ervaring over ondernemerschap in het kunstonderwijs van ArtEZ. Drie keer per jaar worden op één van de ArtEZ-locaties community bijeenkomsten georganiseerd. Collega’s van verschillende opleidingen presenteren hier de ‘best practices’ rondom een bepaald onderwerp.
Deze community overstijgt afdelingen en wordt erg gewaardeerd, omdat het de mogelijkheid biedt andere collega’s in een informele setting te ontmoeten. Ondernemerschapsonderwijs wordt besproken en inzichten, uitgangspunten en visies worden gedeeld, net als de ervaringen en werkwijzen.
Alle hoofden, docenten, coördinatoren en studieloopbaanbegeleiders zijn welkom. Wil je persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de volgende bijeenkomsten?

Meld je aan via abc@artez.nl
De volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 19 november 2020

Onze vorige bijeenkomst vond plaats in de vorm van een podcast: 'Als je werk de wereld in gaat'. Luister deze serie als je student bent aan een kunstacademie, als je bezig bent je eigen praktijk op te bouwen én als je lesgeeft in het kunstonderwijs. Lisa, Julius en Bram hebben ook tips voor de onderwijsmakers van nu.

IMAE, Master Artist Educator, Change, 2020

 

Workshops

Het ArtEZ Business Centre deelt actief kennis door het aanbieden van workshops over specifieke onderwerpen. We bieden meerdere workshops over ondernemerschap aan, maar staan er ook open voor om nieuwe workshops te ontwikkelen als daar vraag naar is.
Zo hebben wij een workshop over het Business Model Canvas die we aan de opleidingen van ArtEZ aanbieden. Dit model laat op een visuele manier de onderlinge samenhang van verschillende onderdelen van een onderneming zien. De workshop geeft studenten inzicht in het denken over hoe je van je vak kunt leven en de daarvoor belangrijke strategische keuzes kunt maken.
De workshop kan aangeboden worden als onderdeel van een ander programma binnen het curriculum. We kunnen ook het Business Model Canvas inzichtelijk maken aan de hand van de beroepspraktijk van een alumnus. In dat geval nodigt de opleiding een alumnus met een inspirerende beroepspraktijk uit en interviewt de klas die persoon. Het uitgangspunt is in ieder geval dat we een samenwerking aangaan met de opleiding. Ben je hoofd, docent of student en wil je deze workshop bij jouw opleiding aanbieden? Neem dan contact met ons op.

ArtEZ, Arnhem Open dag, 2019

Advies / kennis

Hoe bereid je studenten voor op de zakelijke kant van het vak en leer je ze over ondernemerschap? Veel opleidingen zien er het belang van in, maar hebben nog weinig ervaring hoe dit moet worden opgenomen in het onderwijs. Wij adviseren hoofden en docenten over hun programma.
Begin je daar in het eerste jaar al mee of pas tegen de tijd dat studenten afstuderen? Wat voor projecten, methodes en werkvormen leveren bewezen goede leerresultaten op? Gaan we het tijdens de studie over geld hebben of niet? Bieden we deze onderwerpen expliciet aan of vervlechten we ze impliciet in projecten?

IMAE, Master Artist Educator, Usefulness, 2020

Onderzoek

Wat werkt wel en wat werkt niet in het onderwijs over ondernemerschap op ArtEZ? In 2017 zijn we begonnen met de stand van zaken van dit onderwijs bij ArtEZ in kaart te brengen.
Lees hier ons artikel over dit onderzoek in het digitale tijdschrift OnderwijsInnovatie; 'Nut en noodzaak van ondernemerschap in het kunstonderwijs'
We doen nu onderzoek naar de opleidingen van ArtEZ die volgens de Kunstenmonitor goed scoren op het voorbereiden van studenten op ondernemerschap en de zakelijke kant van het beroep. Wat doen zij precies anders dan de opleidingen die minder goed scoren?
Wil je ook betrokken worden in dit onderzoek of ben je op zoek naar artikelen over dit onderwerp? Heb je een andere vraag over onderzoek over ondernemerschap in het onderwijs. Neem dan contact met ons op.