Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kijken naar een gebouw alsof het een film is

“Ik ben altijd gefascineerd door film: hoe verhalen worden overgebracht en hoe ik dat kan toepassen in ontwerpen. Hoe houd je de spanning hoog en blijf je geboeid?”

Kijken naar een gebouw alsof het een film is

 

Zoey Benschop studeerde in 2019 af aan ArtEZ. Niet - zoals je nu misschien verwacht - aan een filmopleiding, maar aan de bachelor Interieurarchitectuur. Het onderwerp van haar afstudeeronderzoek? Ontwerpen door een filmische bril. Zoey: “Een film blijft spannend door gebruik te maken van verhaalstructuren (opbouw, spanningsboog, cliffhangers), maar ook door middel van camerabewegingen en montage. De regisseur bepaalt het frame, datgene wat je ziet op beeld. Soms zou je als het ware om de hoek willen kijken. Film is zo opgebouwd dat je steeds opnieuw wordt geprikkeld om verder te kijken. Dat aspect spreekt mij als ontwerper aan.”

Filmische blik op architectuur

Zoey deed onderzoek naar film met als onderzoeksvraag: wat doet de schuring van een functionele ruimte in combinatie met filmische aspecten? En wat heeft dat voor consequenties voor de architectuur van nu? Zoey: “In het verleden zijn er al verschillende architecten die de vergelijking met film hebben gemaakt. Rem Koolhaas is voordat hij architect werd scenarioschrijver geweest. Er is dus wel vaker een parallel getrokken tussen film en architectuur, maar niet zoals ik dat doe. Ik maak in het bijzonder gebruik van de verhaalstructuur, gekaderde weergave, fragmentatie en gelaagdheid. Op die manier breng ik de filmische blik terug in mijn ontwerp.”

Theater als verhalenplek

Je zou zo’n filmische blik op elk soort gebouw kunnen toepassen, maar Zoey heeft gekozen voor een theater. Een theater dat stap voor stap ontdekt kan worden door de bezoeker: “Een theater heeft vaak nog een traditionele opstelling. Het is tijd om dit te doorbreken en anders te benaderen met filmische aspecten. Bovendien is een theater bij uitstek een verhalenplek.”

Verdieping door master

Na haar opleiding Interieurarchitectuur koos Zoey voor een master Scenography: “Na mijn afstudeeronderzoek had ik het gevoel dat dit nog maar het tipje van de sluier was. Ik heb gezocht naar een mogelijkheid mijn onderzoek verder uit te breiden. Daarbij wilde ik de focus leggen op de ervaring van de ruimte en de beleving van toeschouwer.” Deze combinatie van bachelor en master bracht de conceptuele vaardigheden van interieurarchitectuur en artistiek onderzoek voor Zoey samen: “Het architectuurveld van binnenuit onderzoeken verrijkt en vernieuwt ons als ontwerpers.”

Volg Zoey