Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Cassandra Onck geselecteerd voor Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

  • Muziek
  • Theater
  • ArtEZ-prijswinnaars
Cassandra Onck,  ArtEZ finals 2017
Cassandra Onck, ArtEZ finals 2017

Cassandra Onck is geselecteerd voor het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientist. De KNAW (De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie brengen een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap.

De zienswijzen, invalshoeken en interesses van jonge kunstenaars en wetenschappers uit uiteenlopende disciplines zorgen voor bruisende en inspirerende debatten over thema’s die zowel voor de kunst als de wetenschap relevant zijn.

Cassandra Onck is in 2017 afgestudeerd bij ArtEZ Muziektheater en heeft ook het Honours Programme bij ArtEZ gevolgd.