Naar overzicht

ArtEZ Press presenteert A Designer’s Material-Aesthetics Reflections on Fashion and Technology

ArtEZ Press presenteert A Designer’s Material-Aesthetics Reflections on Fashion and Technology
3 okt 2019
3 okt 2019
Pagina uit A Designer's Material-Aesthetics Reflections on Fashion and Technology van Pauline van Dongen
Pagina uit A Designer's Material-Aesthetics Reflections on Fashion and Technology van Pauline van Dongen

Arnhem | Welke kansen biedt de integratie van digitale technologieën in kleding? Hoe transformeren draagbare technologieën belichaamde ervaring? En kunnen ze nieuwe relaties mogelijk maken tussen mensen en de kleding die ze dragen?

In A Designer's Material-Aesthetics Reflections on Fashion and Technology onderzoekt Pauline van Dongen hoe wearables - kledingstukken die elektronica en digitale materialen samenbrengen met textiel - een integraal onderdeel van de dagelijkse realiteit van mode kunnen worden.

De toekomst van mode
In deze publicatie pleit Pauline van Dongen voor de noodzaak om de rol van technologie in de mode te herformuleren. Het heersende begrip van technologie heeft de neiging zich of op de functionele of instrumentele waarde of op de visuele kwaliteiten van technologie als een kwestie van representatie te concentreren. Dit binaire begrip van technologie beperkt de betekenisvolle rol die wearables in de dagelijkse mode kunnen spelen. Van Dongen benadrukt het belang van een benadering die in staat is om noties van materiaal, belichaming en esthetiek holistisch te verbinden.

Wearable technology
Door haar ontwerponderzoek te combineren met postfenomenologie, een specifieke tak van technologiefilosofie, biedt Van Dongen een nieuwe manier om naar de rol van technologie in de mode te kijken. Ze introduceert verschillende postfenomenologische concepten, zoals materiële esthetiek en relaties tussen mens en kleding, die nieuw licht kunnen werpen op het ontwerpen van alternatieven voor een duurzamere toekomst. Op basis van haar eigen ervaringen biedt Van Dongen praktische inzichten met als doel de praktijk van het ontwerpen van wearable technology beter te informeren. Haar analyse van de unieke en voorbeeldige projecten zoals de Solar Shirt en Phototrope laat zien wat wearable technologies doen buiten hun functionele belofte en wat ze betekenen buiten hun symbolische waarde.

Over Pauline van Dongen
Pauline van Dongen (1986, Amsterdam) is een Nederlandse modeontwerpster gespecialiseerd in wearable technology. Met haar ontwerpstudio, opgericht in 2010, richt ze zich op het ontwikkelen van alternatieven voor mode door te onderzoeken hoe technologie (d.w.z. elektronica en digitale materialen) nieuwe waarde en betekenis aan kleding kan toevoegen en hoe het de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren, kan verbeteren. De studio heeft een ecosysteem van textielbedrijven, modemerken, kledingfabrikanten, universiteiten en onderzoekscentra gebouwd om alle gebieden van het modesysteem te kunnen beïnvloeden. Bovendien kunnen hierdoor prototypes worden geavanceerd om echt draagbare, gewenste en schaalbare producten te worden.

Sinds maart 2019 bekleedt Pauline ook de functie van programmamanager wearable electronics bij Holst Centre (TNO), waar ze zich richt op de integratie van gedrukte elektronica in textiel. Daarnaast is ze lid van verschillende adviesraden, namelijk van het Europese programma ‘Education for Fashion-Tech’, het ArtEZ Fashion Professorship en het Nederlandse initiatief ‘New Order of Fashion’. Ze is ook lid van de programmaraad van CLICKNL die de ontwikkeling van de kennis- en innovatieagenda van de creatieve industrie van Nederland begeleidt.

Website: www.paulinevandongen.com
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/paulinevandongen
Facebook: https://www.facebook.com/pauline.dongen
Twitter: @Pauline_Dongen
Instagram: @Paulinevandongen

Het boek is nu verkrijgbaar via: www.artezpress.artez.nl

Over ArtEZ Press
ArtEZ Press is de uitgeverij van ArtEZ. Met de boeken die ArtEZ Press publiceert, wordt onderzoek en theorievorming binnen de verschillende disciplines van het kunstonderwijs gestimuleerd. De publicaties bieden de mogelijkheid om de aanwezige kennis en kunde in kunst, cultuur en onderwijs te tonen. Sommige boeken kunnen fungeren als lesmateriaal, ook internationaal. Bovendien zijn de publicaties van ArtEZ Press ook bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur.


Deel dit