Naar overzicht

ArtEZ Press boek release The Entanglement of Theory and Practices in the Arts

ArtEZ Press boek release The Entanglement of Theory and Practices in the Arts
7 nov 2019
7 nov 2019
ArtEZ Press boek release The Entanglement of Theory and Practices in the Arts

Wat bedoelen we met theorie in de kunsten en welke rol speelt het?
The Entanglement of Theory and Practices in the Arts, onder redactie van Peter Sonderen, onderzoekt de theorie in de kunsten en navolgend ook haar rol, mogelijkheden, betekenis en belang.

Theorie in de kunst

De verschillende bijdragen in het boek laten zien hoe het ArtEZ lectoraat Theorie in de kunsten de aandacht heeft verlegd van theorie over de kunsten naar theorie in de kunsten. Dat wil zeggen dat theorie en praktijk verstrengeld zijn; ze kunnen wel worden onderscheiden, maar kunnen niet los van elkaar worden gezien. In de kunsten representeren en produceren theorie en praktijk hun eigen theoretische velden en creëren ze kennis die alleen door kunstwerken kan worden voortgebracht.

Theorie verbindt

In plaats van een beschrijvend of normatief systeem te zijn, verschijnt theorie—in de kunsten—als een actief, transformatief, vloeiend en dialogerend element van kunstpraktijken, en van onderzoek in de kunsten in het bijzonder. Theorie is het fluïdum dat het domein van beeldende kunst en design en alle andere kunstvormen, waaronder muziek, architectuur, creative writing, moving images, dans en theater doordringt en verbindt.

Over Peter Sonderen (ed.)

Peter Sonderen is lector Theorie in de kunsten aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten en hoofd van het Honours-programma Theory and Research. Zijn kunsthistorische en filosofisch-esthetische promotieonderzoek (Universiteit van Amsterdam 2000) naar de oorsprong van ons moderne concept van kunst voorafschaduwt de huidige focus van zijn onderzoek, namelijk theorie, praktijk en onderzoek in de kunsten, performativiteit en de rol van de 'nieuwe materialismen'. Hij is redacteur van de volgende boeken: Denken in Kunst (met Henk Borgdorff, Leiden University Press 2012), The Non-Urban Garden (AFdH 2014), Unpacking Performativity (met Gaby Allard, ArtEZ Press 2016) en Theory Arts Practices (met Marijn de Langen, ArtEZ Press 2017). Met João Da Silva publiceerde hij in 2019 een interactief platform,  Let’s Talks about (Artistic) Research.

Het boek bevat bijdragen van Peter Sonderen, Frans Sturkenboom, Martijn Stevens, Laura van Grinsven, João da Silva, Falk Hübner, Johannes Kronenberg, Anne-Marie Meertens, Mirjam Sögner en Julia Barrios de la Mora.

Het boek is verkrijgbaar: www.artezpress.artez.nl

 

Deel dit