Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

ArtEZ lectoraat neemt deel aan ambitieus Europees onderzoek naar duurzaamheid

  • Vormgeving
  • Fashion
  • Onderzoek

Het ArtEZ lectoraat Tactical Design maakt samen met onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research (WUR) deel uit van een ambitieus Europees consortium dat in het driejarige project Engage4BIO de transitie onderzoekt naar een bio-economie. Het consortium heeft hiervoor onlangs van de Europese Commissie een Horizon-subsidie ontvangen van 2,5 miljoen euro. 

Het logo van Engage4bio
Het logo van Engage4bio

Op weg naar een duurzame bio-economie

Engage4BIO wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, circulaire en regeneratieve bio-economie die niet langer meer afhankelijk is van op olie-gebaseerde, niet hernieuwbare grondstoffen. Het consortium onderzoekt hoe samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven, burgers voor de bio-economie kan worden gestimuleerd. Het consortium en het onderzoek sluit aan op de onderzoekslijn New Ecologies of Matter van het ArtEZ Research Collective. Het is de eerste keer dat ArtEZ een onderzoeksubsidie ontvangt uit het Horizon Europe Framework Programme. 

Prominente rol voor kunst en design

Lector Jeroen van den Eijnde en docent-onderzoeker Tjeerd Veenhoven, (Tactical Design) reizen af naar Linz in Oostenrijk voor de tweedaagse kick-off meeting van het Engage4BIO-consortium. Jeroen van den Eijnde is trots dat ArtEZ zo'n prominente rol inneemt in dit internationale Horizon-project. Van den Eijnde ziet dit consortium en de betrokkenheid van ArtEZ als een belangrijke erkenning van de onmisbare rol van design en kunst in de transitie naar een duurzame samenleving. Jeroen: 

Belangrijk is dat in dit project de kracht en expertise van kunst en design wordt erkend om mensen met verschillende culturele achtergronden en belangen te verbinden aan de enorme transities waarvoor we staan, zoals een fossiel-vrije generatieve bio-economie"

Jeroen van den Eijnde, lector Tactical Design en een van de betrokken onderzoekers bij Engage4BIO

Regionale én internationale focus

Het consortium richt zich op de specifieke potentie van vijf Europese regio’s voor een bio-economie. De twee ArtEZ lectoraten - Tactical Design en Mode - en WUR (Environmental Research en Food & Biobased Research) richten hun onderzoek specifiek op het regionale ecosysteem in Nederland voor circulair en bio-based mode en textiel. De overige Europese regio’s bevinden zich in Hongarije (voedsel), Oostenrijk (meubel- en interieur), Finland (verpakkingen) en Italië (duurzame economie, ook wel 'Blauwe Economie' genoemd). Het consortium wordt geleid door het Oostenrijkse Zentrum für Soziale Innovation.