Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Studenten geven ArtEZ hoge waardering in Nationale Studenten Enquête 2022

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen

Uit de vandaag verschenen Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat studenten van ArtEZ heel tevreden zijn over hun opleiding. Waar de gemiddelde tevredenheid van studenten in Nederland wordt beoordeeld met een 3,65 scoort ArtEZ een 3,94 op een 5 puntschaal. Van de in totaal 50 vragen scoort ArtEZ op 44 significant hoger ten opzichte van landelijk niveau en op 33 vragen significant hoger ten opzichte van overige kunsthogescholen. Onderdelen die er dit jaar uitspringen zijn Docenten, Studiebegeleiding en Betrokkenheid & Contact.

Beeld: Studiekeuze123 | De Nationale Studenten Enquête 2022
Beeld: Studiekeuze123 | De Nationale Studenten Enquête 2022

Veel waardering voor docenten, betrokkenheid & contact

Op het kernthema Docenten scoort ArtEZ een 3,99, waar het landelijk gemiddelde op het hbo 3,73 is. Zo scoren docenten goed op kennis over de beroepspraktijk (4,26) en geven ze voldoende ruimte om vragen te stellen (4,10).  Op het gebied van betrokkenheid & contact scoort ArtEZ een 4,05, waar het landelijk gemiddelde op 3,76 ligt. Studenten geven aan dat ze zich bovengemiddeld thuis voelen bij hun opleiding (4,19), dat ze zich veilig voelen om zichzelf te zijn bij ArtEZ (4,26) en dat ze zich geïnspireerd voelen door wat ze tijdens de opleiding leren (4,19). Ook over het kernthema studiebegeleiding zijn ArtEZ studenten zeer te spreken (3,96): er is een stijging in waardering voor de mogelijkheid tot begeleiding (4,01), net als de kwaliteit van de begeleiding (3,92).

Aansluiting beroepspraktijk

Studenten zijn ook zeer tevreden over hun ervaringen en zouden opnieuw voor hun huidige opleiding kiezen (4,05). Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 3,70. De aansluiting bij beroepspraktijk/ -loopbaan valt positief op in het onderzoek. Zowel voor het opdoen van vaardigheden, als het contact met de beroepspraktijk, zijn significant gestegen, respectievelijk van 3,62 naar 3,76 en van 3,52 naar 3,66.

Samen op de goede weg

Voorzitter van het College van Bestuur van ArtEZ, Marjolijn Brussaard: “ArtEZ is als organisatie voortdurend in ontwikkeling. De NSE enquête biedt ons ieder jaar weer waardevolle inzichten die we kunnen gebruiken om het onderwijs verder te brengen. We zijn trots op dit resultaat, met dank aan alle inzet van onze collega’s. Dit geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zitten en motiveert er nog meer uit te halen.”

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder studenten in het hoger onderwijs. Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en hogeschool. Dit jaar werden ruim 860.185 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen.

Meer informatie? Alle praktische informatie over de NSE vind je op de website van Studiekeuze123.