Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

ArtEZ scoort goed in Nationale Studenten Enquête 2021

De uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar laat zien dat studenten van ArtEZ University of the Arts tot de meest tevreden hbo-studenten van Nederland behoren. ArtEZ scoort op vijf van de zes beoordelingscriteria bovengemiddeld, en op één conform benchmark. Met name op de onderdelen Betrokkenheid en Contact, Docenten en Studiebegeleiding zijn de studenten van ArtEZ uitermate tevreden.

Beeld: Studiekeuze123 | De Nationale Studenten Enquête 2021
Beeld: Studiekeuze123 | De Nationale Studenten Enquête 2021

Betrokkenheid en contact, docenten en studiebegeleiding

In de NSE geven studenten hun mening over tal van onderwerpen; van het beoordelen door docenten tot de faciliteiten in de gebouwen en van aansluiting met de beroepspraktijk tot de kwaliteit van de lesstof. Op het gebied van betrokkenheid en contact scoort ArtEZ een 4.1, waar het landelijk gemiddelde onder hbo-instellingen op 3.8 ligt. Studenten geven aan dat ze zich veilig voelen om zichzelf te zijn bij ArtEZ (4.27), dat ze zich thuis voelen bij hun opleiding (4.21) en dat ze docenten kunnen bereiken wanneer dat nodig is (4.12).

Docenten worden gezien als betrokken (4.15) en inhoudelijk deskundig (4.24). Volgens studenten van ArtEZ hebben ze veel kennis over de beroepspraktijk (4.27) en zorgen ze ervoor dat het prettig is om vragen te stellen (4.07). Op het onderdeel Docenten scoort ArtEZ een ruime vier, waar het landelijk gemiddelde op het hbo 3.73 is.

Studenten van ArtEZ zijn ook zeer te spreken over studiebegeleiding: de mogelijkheid tot begeleiding wordt goed beoordeeld (4.0), net als de kwaliteit van de begeleiding (3.88). ArtEZ scoort een 3.94 op het vlak van studiebegeleiding – het landelijk gemiddelde onder hbo-instellingen is 3.76.

Sfeer springt eruit

ArtEZ blijkt onder studenten een gewaardeerde plek om te studeren. Waar de gemiddelde tevredenheid met de sfeer op de opleiding door hbo-studenten in Nederland wordt beoordeeld met een 4.0, scoort ArtEZ een 4.37 (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 staat voor ‘zeer ontevreden’ en een 5 voor ‘zeer tevreden’). Ook de tevredenheid met de opleiding in het algemeen is groot: de enquête laat zien dat ArtEZ studenten over de hele linie een stuk tevredener zijn dan studenten bij andere hbo-instellingen. ArtEZ scoort een 3.98, tegenover een landelijk gemiddelde van 3.65. Daarnaast zouden veel ArtEZ-studenten op basis van hun ervaringen opnieuw voor hun opleiding kiezen (4.11): meer dan het landelijk gemiddelde (3.77).

Samen zorgen voor een fijne plek voor iedereen

Marjolijn Brussaard, voorzitter van het College van Bestuur van ArtEZ: “Sociale veiligheid, inclusiviteit en een prettige sfeer vormen een belangrijke basis voor het onderwijs – hier besteden we dan ook continu aandacht aan. Zo zijn we op dit moment met een onafhankelijk bureau in kaart aan het brengen hoe ons leer- en werkklimaat wordt ervaren. Het is een eerste stap op weg naar vervolgstappen en gesprekken: we staan aan het begin van een verbeterslag die we met de organisatie gaan maken. We zorgen er met zijn allen voor dat ArtEZ een fijne plek is en blijft: een plek waar iedereen zich goed voelt. Het is fijn om te zien dat de resultaten van de NSE dat weerspiegelen.”

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Dit jaar werden ruim 843.000 studenten van 72 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen: 39,7% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep. Ruim 48% van de studenten van ArtEZ deed mee aan de enquête. Er is dit jaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt die door vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, studentenbonden en Stichting Studiekeuze123 is ontwikkeld. Dat betekent dat er geen zuivere vergelijkingen met eerdere jaren gemaakt kunnen worden.

Meer weten? Alle praktische informatie over de NSE vind je op de website van Studiekeuze123.