Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Elsbeth Veldpape schrijft hoofdstuk over geschiedenis van kunstvakdocentenopleidingen

  • Onderzoek

Op 3 november 2021 verschijnt bij Boom uitgeverij in Amsterdam het boek Vijftig jaar leraren opleiden, onder redactie van Gerda Geerdink en Anja Swennen. Elsbeth Veldpape, coördinator en docent van de master Kunsteducatie en onderzoeker bij het lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT), schreef voor dit overzichtswerk het eerste (en enige) gepubliceerde artikel over de recente geschiedenis van de kunstvakdocentenopleidingen in Nederland.

Elsbeth Veldpape schrijft hoofdstuk over de geschiedenis van de kunstvakdocentenopleidingen
Elsbeth Veldpape schrijft hoofdstuk over de geschiedenis van de kunstvakdocentenopleidingen

De kunstvakdocentenopleidingen zijn het buitenbeetje onder de lerarenopleidingen. Ze zijn ondergebracht in het hoger kunstonderwijs en nemen een positie in tussen de kunstopleidingen en het hoger pedagogisch onderwijs. Het hoofdstuk gaat in op het ontstaan van de huidige kunstvakdocentenopleidingen, de consequenties van de bovengenoemde tussenpositie en de aanhoudende overheidsbemoeienis die daarmee gepaard ging en de veranderlijke maatschappelijke opvattingen over zowel kunst als onderwijs. Deze hebben hoge eisen gesteld aan de opleidingen.

Elsbeth Veldpape: "Aandacht voor de geschiedenis van de docentenopleidingen geeft ons inzicht in het nu. Aan het eind van mijn artikel (pagina 108), schrijf ik over de toekomst: ik vind het interessant dat kunst en educatie tegenwoordig minder gescheiden gebieden zijn dan in eerdere decennia. Mede daardoor hebben de kunstvakdocentenopleidingen zich in het afgelopen decennium kunnen emanciperen. De artisteducator heeft een eigen, nieuwe beroepsidentiteit, waarbij niet zozeer gekozen hoeft te worden tussen het primaat van het docentschap of kunstenaarschap, maar beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

Docentopleidingen ArtEZ

Ook bij ArtEZ is volop te merken dat de grenzen tussen kunst en educatie vervagen. Studenten van zes docentopleidingen – vier voltijd bachelors en twee masters – combineren hun liefde voor het vak met het inspireren en begeleiden van andere mensen, en zetten hun skills en kennis in om sociale verandering te bewerkstelligen.

Vijftig jaar leraren opleiden

Het boek is vanaf 3 november verkrijgbaar in de boekhandel en te leen in de ArtEZ Mediatheek.

Artikelverwijzing: E.Veldpape (2021). De kunstvakdocentenopleidingen: Tussen kunst en educatie. In: J.M.H. Swennen en G. Geerdink (Eds.), Vijftig jaar leraren opleiden. Amsterdam: Boom. pp. 95-108.