Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Studenten BEAR Fine Art begraven een tijdscapsule in de tuin van Museum Arnhem

  • Beeldende Kunst

Studenten BEAR Fine Art begraven een tijdscapsule in de tuin van Museum Arnhem, die pas over duizend jaar mag worden opengemaakt.

Studenten BEAR Fine Art begraven een tijdscapsule in de tuin van Museum Arnhem

Op 12 oktober 2021 zal er een tijdcapsule begraven worden in de toekomstige beeldentuin van Museum Arnhem. De capsule bestaat uit een zwarte kubus van een kubieke meter, waarvan de inhoud pas over duizend jaar zal worden ontsloten. De inhoud bestaat uit een verzameling kunstobjecten, samengesteld door zestien studenten van BEAR Fine Art. Onder leiding van kunstenaarsduo Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum hebben zij zich gebogen over de vraagstukken die het bewaren van kunst op zo’n lange termijn met zich meebrengt.

Hoe zal het landschap waarin de capsule weer wordt opgegraven er over duizend jaar uit zien? Bestaat de mensheid dan nog wel? En zo ja, spreken de mensen dan nog wel dezelfde taal? Hoe zullen zij dit nalatenschap beschouwen? Zal kunst de diepe kloof tussen ons en de verre toekomst weten te overbruggen?

Museum Arnhem staat zelf aan de vooravond van een sleutelmoment in haar eigen geschiedenis, en dat voegt een actuele dimensie toe aan de tijdscapsule. Binnenkort gaat zij namelijk weer open, na een grootscheepse renovatie waarbij is gewerkt aan een nieuwe zijvleugel en een depot waarin zowel de collectie van het museum en de archeologie van gemeente Arnhem zal worden opgenomen.

Onder toeziend oog van stadsarcheoloog Martijn Defilet zijn de studenten een diep gat aan het graven. Hierbij leren zij de verschillende lagen aarde die ze aantreffen te ontleden en te dateren. Zo ontvouwt zich tijdens het graven de geschiedenis van de stuwwal waarop het museum is gebouwd, vanaf haar vorming tijdens de ijstijd tot aan de Tweede Wereldoorlog toe.

Alle voorbereidingen zijn gedaan en de studenten zullen de kubus langzaam in het gat laten zakken. Iedereen is welkom om bij dit moment aanwezig te zijn.

Martijn Defilet zal hierbij namens de Afdeling Archeologie van de gemeente Arnhem de documentatie van de tijdcapsule in ontvangst nemen. Daarna wordt het gat gedicht, en zal de capsule duizend jaar onaangeroerd in de grond blijven wachten tot de archeologen van de verre toekomst haar weer opgraven.

Het BEAR project Reverse Archaeology wordt geleid door Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum, en bestaat uit: Jamell Saman, Thijs Bronts, Beau Toebes, Ietje Hermans, Yip Stals, Liam Siepel, Ajna Lőrincz, Paloma Jet Plantenga, Sterre Fermin, Hebe Diepenmaat, Paty Berendsen, Milan van der Stouw, Marieke Vermij, Margarita Villuveit, Ster Borgman, Josquin van Elburg.