Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Future Justice: een onderzoek naar hoe de dingen zijn, waren, zouden moeten zijn

  • Onderzoek

ArtEZ start op 17 maart met de publicatiereeks Future Justice; een serie van maandelijkse publicaties, waarin studenten en alumni van ArtEZ hun visie op de toekomst presenteren. Future Justice is een programma dat jonge kunstenaars, onderzoekers en opleiders uitnodigt om na te denken over een toekomst die is gestoeld op rechtvaardigheid. Het programma is geïnitieerd door ArtEZ studium generale, vanuit een diepe bezorgdheid over de wereld die kampt met een crisis, zowel sociaal en politiek als op het gebied van het klimaat. ArtEZ hoopt hiermee de stemmen van voorvechters van alternatieve vormen van rechtvaardigheid te laten horen, versterken en ondersteunen. 

Future Justice: een onderzoek naar hoe de dingen zijn, waren, zouden moeten zijn

Blik op een mogelijke toekomst 

Elke maand wordt een nieuwe uitgave gepubliceerd op de website van ArtEZ en op de website van studium generale. Elke bijdrage biedt een blik op een mogelijke toekomst. En elke participant werpt deze blik vanuit eigen perspectief en artistieke praktijk. De eerste twee publicaties gaan over veerkrachtig bouwen in een veranderend klimaat en over de rol van muziek als drager van de revolutie in een land dat geplaagd wordt door conflict en armoede. Kijk hier voor de eerste Future Justice story. 

Voor de ogen van ons allemaal voltrekken zich drie crises gelijktijdig, namelijk op het gebied van het klimaat, op sociaal en politiek gebied. Deze samenloop van crises vindt plaats in het heden, heeft zijn wortels in ons verleden en wijst vooruit naar een bepaalde toekomst. Future Justice is gericht op het ontwikkelen en uiteenzetten van alternatieve opvattingen over rechtvaardigheid, die zijn ingegeven door ideeën over collectiviteit, zorg, herstel, geweldloosheid en compassie. Hiermee werpt de serie een kaleidoscopische, hoopvolle en betekenisvolle blik op de toekomst.  

Future Justice is een programma dat is ontwikkeld in opdracht van ArtEZ studium generale en wordt uitgevoerd door het lectoraat Aesthetics & Cultures of Technology in samenwerking met het Honours Programme.