Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Tjitske Hartstra

Interieurarchitectuur
IN_Tjitske_Hartstra_02 kopie
Tjitske Hartstra

De stad van de toekomst  

Dat de straat er zo uitziet zoals hij nu doet, en mensen, dieren en planten moeten wijken voor de auto, is voor veel mensen normaal. Met mijn eindwerk wil ik mensen laten nadenken of dit wel zo vanzelfsprekend moet zijn en laten zien hoe het anders kan. 

Visie: Hoe zou de toekomstige stad eruit zien? 

De toekomstige stad wordt een drukke stad. De wereldbevolking zal in 2050 toenemen tot ongeveer 9,8 miljard mensen, waarvan 70% in steden gaat wonen. De manier waarop we onze steden vormgeven, is daarom belangrijker dan ooit. Tijdens de lockdown van COVID-19 zien we dat steden meer ruimte creëren voor mensen en minder voor auto's. Door steden autovrij te maken, creëren we meer ruimte. Dit biedt ons de mogelijkheid te focussen op de kwaliteit van de openbare ruimte. We kunnen ons richten op het creëren van meer ruimte voor biodiversiteit, het stijgende water als gevolg van klimaatverandering en het creëren van meer woningen voor mensen die moeten migreren vanwege klimaatverandering. In mijn afstudeerproject schets ik verschillende scenario’s voor het centrum en een buitenwijk van Zwolle in 2050.  

 

Scriptie : Wat is het belang van de verbeelding en utopische idealen in de architectuur? 

Als ruimtelijk ontwerpers geven wij de fysieke ruimte vorm en moeten wij met een kritische blik naar de wereld om ons heen kijken. Wij kunnen de samenleving een spiegel voorhouden en tegelijkertijd laten zien wat mogelijk is, de mensen prikkelen om niet vast te blijven zitten in het huidige denkpatroon en hoop te geven op een betere wereld. Ik heb onderzoek gedaan naar het belang van de verbeelding en de utopie in de huidige tijd. De utopie lijkt in het postmodernisme verdwenen te zijn, omdat hier het individu en het cynisme centraal staat. 

Juist in de huidige tijd, het metamodernisme, waarin we voor grote vraagstukken staan zoals de klimaatverandering, afname van de biodiversiteit en het kapitalisme die de kloof tussen arm en rijk steeds groter weet te maken, hebben we de utopie hard nodig. Door middel van een utopie kan de hoop op een schonere toekomst in stand gehouden worden en hoeven mensen zich niet neer te leggen bij een minder positief toekomstbeeld.     

Doel 

Dat de straat er zo uitziet zoals hij nu doet en mensen, dieren en planten moeten wijken voor de auto, is voor veel mensen normaal. Met mijn eindwerk wil mensen laten nadenken of dit wel zo vanzelfsprekend moet zijn en laten zien hoe het anders kan.  

Ambitie  

Ik ga na deze opleiding verder studeren en begin in september aan de master interieurarchitectuur in Den Haag. Daarna hoop ik bij een bedrijf in een interdisciplinair team te werken en samen de wereld beetje bij beetje mooier te maken.  

IN_Tjitske_Hartstra_03 kopie
Tjitske Hartstra

 

 

 

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Contact : redactie@artez.nl