Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Sterre Bijker
Sterre Bijker

Positief, creatief en empathisch zijn woorden die Sterre Bijker het beste omschrijven. Haar enthousiasme is aanstekelijk en zo creëert ze altijd een fijne leeromgeving. Het is voor Sterre belangrijk dat iedereen in creatieve processen de ruimte heeft om te groeien binnen hun individuele mogelijkheden. Daarom steekt zij veel energie in de sfeer die zij creëert in lessen.

In dans voelt Sterre zich het meeste thuis in modern en jazz, maar ze ontwikkelt haar persoonlijke stijl vooral in improvisatie en nieuwe en experimentele dansstijlen.

Sterre heeft naast dans ook een passie voor beeldende kunst. Dit gebruikt ze dan ook het liefste om dans op anderen over te brengen in lessen of in choreografieën.

Ze streeft er als docent naar om mensen op een artistieke manier te inspireren en om hen nieuwe inzichten te geven over wat interdisciplinaire kunst kan zijn. Dit doet ze door veel vanuit beeldende kunst te werken, om zo nieuwe artistieke processen te creëren die visueel of fysiek kunnen zijn.

Als maker heeft Sterre zich verdiept in film. De mogelijkheden die de combinatie dans en film elkaar bieden, fascineren haar. Door onder andere ervaring op te doen als cameravrouw en beeldregisseuse voor dansvoorstellingen en door zelf een dansfilm te creëren, heeft ze een toolbox samengesteld voor choreografen die ook met film willen werken of een dansfilm willen maken.

In de toekomst zal Sterre haar ontdekkingsreis in wie zij kan zijn als danskunstenaar in de kunstwereld voortzetten.

 In English

Positive, creative and empathetic are words that describe Sterre Bijker best. Her enthusiasm is contagious and helps her to create a suitable learning environment. Sterre finds it essential that everyone is able to develop themselves within their own possibilities during the creative process. Therefore, she puts a lot of energy in creating a vibrant atmosphere in her classes.

In dance, Sterre connects most to modern and jazz techniques, next to developing her personal style in improvisation, contemporary and experimental dance styles as well.

In addition to dance, Sterre also has a passion for visual arts. She loves to include this discipline into a dance setting, for example while teaching dance classes or creating choreographies. She strives to be a teacher who inspires others in an artistic way and who give people new insights about what interdisciplinary art can be. She mainly does this by working with visual arts to create new artistic processes, which could be either visual or physical.

As a choreographer, Sterre took an interest in working with film. The possibilities that the combination of film and dance offer are fascinating to her. By for instance gaining experience as a camera operator and an image director for choreographies and creating a dance film herself, Sterre created a toolbox for choreographers who would love to work with film or create a dance film themselves.

After graduating, Sterre will continue her journey in who she could be as a dance artist in the world of the arts.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2022

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.