Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Simon Rozendale

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
DBKV_SRozedale_08
Simon Rozendale

Eindwerk beeldend

Het werk dat je hier ziet is ontstaan vanuit een onderzoek dat gaat over de zoektocht van de mens ten opzichte van zijn tradities. We zien figuren op een doek waarmee jij je als kijker zou kunnen identificeren. Het beeld gaat niet over wat het zou kunnen voorstellen, maar over een betekenisvolle fragmentatie uit tradities. Dit is met verschillende media tot stand is gekomen en gepresenteerd op schildersdoek. De situaties in mijn beelden zijn niet per definitie waar, maar kunnen wel als werkelijk worden beschouwd.

Simon Rozendale
Simon Rozendale

Statement beeldend werk

De schilderijen en collages die ik maak, roepen begrippen als utopie en dystopie op. Ik onderzoek hierin de openbare- en privéruimtes en suggereer een steeds veranderend landschap, zowel fysiek als psychologisch. In mijn eerste werken richt ik me op de toeschouwer, waarbij ik vraagtekens probeer te zetten bij structuren van macht en invloed, onrechtvaardigheid en hypocrisie en tegelijkertijd een geamuseerde gehechtheid aan de mythen/religie waarmee de identiteit - individueel en nationaal - wordt geconstrueerd.

In mijn werk maak ik gebruik van een schilderkunstige taal om verschuivende sentimenten of vroegere glorie te signaleren, die des te melancholischer zijn als ze in de mainstream cultuur geëtst worden. Schijnbare vrijheden en hun menselijke kostbaarheid komen naar voren. De werken destabiliseren door provocerende details of ontluisterende schaalvergrotingen vaak hun eigen schijnbare verhalen

De figuren in de werken komen samen in de hoop op spirituele verlichting. Ik heb afstand genomen van directe verwijzingen naar de huidige sociale, politieke of populaire cultuur, en verbeeld in plaats daarvan een wereld waarin aanwijzingen voor een specifieke plaats of tijd ontbreken. In de schilderijen zoek ik de grens op, zoals een geladen begrip in de hedendaagse cultuur, met oog voor de onzekere relatie van de mens met zijn omgeving.

DBKV_SRozedale_02
 
De schilderijen presenteren een eigen wereld binnen de wereld van andere mensen dan mijzelf, waarbij ik als maker een duik neem in een vreemde omgeving die zo fascinerend wordt door de eigen vertaalervaring van de toeschouwer. Door deze beelden objectief te beschouwen, neem ik de kijker mee in een wereld waar ze leren de wereld van de maker te aanschouwen. Een kunstenaar kan niet beter werk maken dan wie hij is, een autonome kern van de boodschap vormen en daarmee een voorbeeld zijn voor de hele mensheid. De toeschouwer leert de betekenis van de wereld en het bestaan van binnenuit te begrijpen. Door deze absolute benadering is de kijker zowel object als subject en verenigt zo alle schijnbare objectiviteit van de wereld in zichzelf. De mensen kunnen niet voelen wat ik in gedachte heb. Ik vertel beeldende verhalen vanuit mijn kern. De kijker heeft een eigen geest en ogen en ze beleven en zien het werk op hun manier.

Eindwerk educatie

In mijn educatief ontwerponderzoek heb ik twee zelfgemaakte Serious Games (SG) voor kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vergeleken. Ik heb de leerprocessen die gericht zijn op het verbeteren van sociale, psychomotorisch en cognitieve vaardigheden onder de loep genomen. De resultaten die tijdens het spel worden behaald middels het beantwoorden van vragen, geven inzicht in bepaalde vaardigheden van jongeren met ASS en hoe deze kunnen worden verbeterd.

Visie educatie

Kunst maakt reflectie mogelijk. Het stelt je in staat je horizon te verbreden en naar buiten te kijken, maar het stelt je ook in staat om naar binnen te gluren. Door middel van kunstonderwijs kunnen studenten zich realiseren dat er verschillende manieren zijn om de werkelijkheid te begrijpen, dat er vele manieren zijn om zich uit te drukken. Het laat de nieuwsgierigheid toe, om te ondervragen, om te experimenteren door middel van spel en plezier. Het is belangrijk dat kinderen leren kijken, onderscheiden, interpreteren, associëren, creëren, verbeelden, ontwerpen, creatief denken en problemen oplossen. Dit stimuleert de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht, fijne motoriek en het vermogen om verbindingen te maken en om te ontdekken waar je talenten liggen. Kunst heeft een belangrijke rol in het leren. We leren dat de beeldtaal je informatie geeft en ook hoe we beelden kunnen gebruiken om te communiceren.

DBKV_SRozedale_05
 

Ambitie

Enkel en alleen kan ik door middel van de taal van het beeld tot enige elementaire vorm komen om de verhalen die ik wil vertellen tot stand brengen. Over het werk kan ik spreken, maar het werk spreekt vanuit zichzelf. De wereld van het beeld komt in aanraking met mijn ideeën over de menselijke en natuurlijke gebeurtenissen. Het werken met beeld verlegt mijn grenzen en stelt mij in staat om breder te kijken en te denken. Wanneer ik erin slaag om met het werk tot die nieuwe betovering te komen, slaag ik erin om mijn boodschap te tonen. Met het werk sta ik met mijn ene been in de historische wereld en met mijn andere been in het hier en nu. Ik ben opzoek naar betekenisvolle situaties die ik laat versmelten door verschillende media in te zetten om vervolgens tot een nieuwe betovering te komen.

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.