Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Sarai Maatita

Interieurvormgever
Associate degree
Sarai Maatita
Sarai Maatita

Hersenaandoeningen

Visie

Een dag revalidatie dat anders is dan het huidige revalidatiecentrum. Ik wil een ruimte creëren waarin verbinding ontstaat tussen de behoeften van de betrokken personen en de behandelactiviteiten. Een ruimte waarbij tevens gekeken wordt naar mogelijkheden om ook de familie en naasten te betrekken in het proces. Dit ontwerp zal zich onderscheiden van het bestaande aanbod en dus uniek zijn. Ik wil een dag revalidatie creëren waarin ik met de ruimte, vorm, kleur, verlichting en herbruikbare materialen een positieve, rustige en overzichtelijke bijdrage kan leveren aan het beperken en leren omgaan met de gevolgen van een beroerte voor patiënt en betrokkenen.

In het ontwerp neem ik tevens de belangrijke rol van de familie en naasten mee. Voor hen is het niet altijd makkelijk en daarom wil ik ook hun de ruimte bieden om met elkaar of met een professional in gesprek te gaan. Ook voor hen is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat een beroerte geestelijk en lichamelijk met iemand doet en wat de impact kan zijn. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor hun zorgen en hun verdriet en dient dit ook een onderdeel te zijn van het revalidatieproces. Op deze manier zullen de revalidant en familie elkaar beter leren begrijpen en elkaar beter kunnen helpen.

Bij het ontwerp wat ik gemaakt heb gaat het voornamelijk over bewegen in het water en samenkomen. De reden dat ik op dit onderwerp ben gekomen is omdat ik het van dichtbij heb meegemaakt dat een familielid een hersenaandoening heeft gekregen en mij geïnspireerd heeft om onderzoek te doen naar wat iemand nodig heeft na een ziekenhuis opname. Hierbij heb ik veel onderzoek gedaan om erachter te komen wat iemand nodig heeft in het nazorgtraject.

Het afstuderen is voor eenieder anders. Ik heb het ervaren als een leerproces omdat ik mezelf erg ben tegengekomen. Hierdoor heb ik kunnen inzien hoe en wie ik ben als ontwerper maar ook als persoon. Het is belangrijk dat je jouw eigen handschrift erin verwerkt zodat het ontwerp uniek wordt en anders wordt dan wat er al is. Mijn advies is om ook met medestudenten in gesprek te gaan zodat je ook een helder beeld krijgt hoe sterk je onderwerp en ontwerp is en of je nog bepaalde elementen in je ontwerp kunt versterken.

Doel

Mijn doel is dat ik mensen wil activeren en motiveren om in het water te revalideren omdat het de pijn verlicht. Een beroerte kan een grote impact hebben op iemands zijn of haar leven. Het kan zomaar zijn dat het lichaam niet meer functioneert zoals het eerst was en daarvoor is er een proces nodig om te herstellen. Hierbij speelt accepteren en waarderen een grote rol. Omdat het zo’n grote impact kan hebben is het belangrijk dat er steun is van de familie of naasten. Ook voor hen is het niet altijd makkelijk en daarom wil ook de familieleden de ruimte bieden om de situatie te accepteren en leren omgaan hoe het is als een naasten of geliefde moet revalideren.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2022

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.