Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Instance of Uncertain Spaces

IUS onderzoekt of gebouwde omgevingen, die in toenemende mate door niet-culturele entiteiten worden vormgegeven, beïnvloed kunnen worden door kunst, en niet alleen door algoritmen. Kunst ontleent veel van zijn kracht aan datgene wat niet kan worden uitgedrukt, zoals de onzichtbare infosfeer die ons omringt. IUS wil naast digitale, wetenschappelijke analyses de methodieken van de kunst inzetten 'om een brug te slaan tussen de verschillende rijken... ons bewustzijn... voorbij patroonherkenning tot waar de verbeelding ons leidt.'

Instance of Uncertain Spaces

Thema's

Of we het nu leuk vinden of niet, de nabije toekomst zal worden bepaald door automatisering, kunstmatige intelligentie, slimme infrastructuur, stedelijke intensivering en een massale vraag naar energie om dit alles aan te drijven. Deze snel naderende realiteit roept verschillende vragen op: Hoe gaan mens en machine naast elkaar bestaan? Hoe kijken we naar bestemmingen met een onbevolkte architectuur, en hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we, bij gebrek aan universele toegang tot technologie, diversiteit op het gebied van denken, leven en werken stimuleren zonder ons over te geven aan het creëren van slimme samenlevingen?

Doel

IUS@ArtEZ benadert deze complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: STEAM – waarbij de A staat voor Art & Architecture, het verkennen van ruimtelijke ambiguïteit, het technologisch ombouwen van de stad en nieuwe stedelijke scenografie die vraagtekens zet bij de normen en codes van de 20e eeuw. Deze interdisciplinaire en innovatieve aanpak maakt de weg vrij voor een dialoog tussen producenten en consumenten om (architecturale) tactieken te creëren die een goede afspiegeling zijn van de culturele, sociale en economische realiteit van een context waarin digitale systemen samenkomen met het fysieke en van invloed zijn op de manier waarop wij dingen ervaren, hoe wij onze weg in het leven vinden, hoe we werken en hoe we sociale contacten maken.

Ga voor meer informatie naar ius.artez.nl.