Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
DjennéGeertsen-fotoDanielleCorbijn
Djenné Geertsen

English below

Djenné’s missie is om te blijven leren als docent, danser en maker om anderen weer te inspireren 

Artistiek, enthousiast, empathisch, flexibel, leerlinggericht en doelgericht. Dit zijn een aantal kwaliteiten waarmee je Djenné zou kunnen beschrijven. In haar lessen staan een veilige sfeer en het dansplezier centraal.   

Djenné is ervan overtuigd dat er een wisselwerking is tussen haar en de leerlingen. Elkaar inspireren om je als kunstenaars te kunnen blijven ontwikkelen, speelt een belangrijke rol. Naast haar passie voor het lesgeven aan verschillende dansgroepen, leeftijden en dansstijlen, is ze ook graag als choreograaf actief. Elk maakproces is anders en in haar afstudeeronderzoek heeft ze zich beziggehouden met de groepsdynamiek tijdens een maakproces. Hierin stond het werken met de ‘crewgedachte’ centraal; docent en leerling zijn gelijkwaardig aan elkaar. Onderling elkaar uitdagen om tot een hoger niveau te komen. Na de opleiding wil Djenné doorstuderen en zich verdiepen in coaching en sportpsychologie.   

Foto: Danielle Corbijn

Djenné’s goal is to continue developing herself as a teacher, dancer and maker, in order to be able to inspire others and help them develop

Artistic, enthusiastic, empathetic, flexible, and both student and goal oriented. These are a few of the qualities that describe Djenné. Her classes are characterized by creating a safe environment, where students can develop themselves in a pleasant way. 

Djenné believes there is a constant interaction between herself and her students, where each can develop and gain from constant mutual inspiration. Next to her passion for teaching all groups, ages and dance styles, Djenné also loves to choreograph. In her graduation research she has focused on group dynamics during a creative process. Where the ‘crew mindset’ was the core principal and teacher and student are equal. To create a space where students can motivate each other to achieve a higher level. After graduation, Djenné wants to carry on studying in coaching and sport psychology. 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2021

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.