Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Amor Compexitatis

Over het belang van het omarmen van schurende situaties als basis voor een democratische samenleving. Hiermee leren omgaan en in dialoog gaan. Kritisch omgaan met maatschappelijke thema's, inleven in het perspectief van de ander en ruimte bieden aan nuance's. Vraag jezelf af: aan welke kant sta ik, en waarom?

 

Kritisch Essay

Weg van kunst

Een onderzoek over hoe kunst het maatschappelijke bewustzijn van leerlingen op de middelbare school kan vergroten, als onderdeel van burgerschapeductie.

Inspiratie voor mijn onderzoek en de ontwerpopdrachten zijn actuele geëngageerde kunst, art-of protest, kunst als maatschappelijk protest, het ontwerpmodel remix van Emiel Heijnen en de culturele vaardigheden van Cultuur in de Spiegel van Barend van Heusden

Doel

Ik hoop zowel kritiek (in het voortgezet onderwijs) op de samenleving te stimuleren als de maatschappelijke betrokkenheid, het besef van het belang en de impact van het onderhouden van de dialoog in plaats van te vluchten of terrorisme te stimuleren.

 

Ambitie

Betekenisvol onderwijs blijven ontwerpen en stimuleren, de aandeelhouders betrekken, de dialoog gaande houden, aanjager van verandering zijn.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2021

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.