Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Silvia Ardesch

Kunsteducatie
MKE_SilviaArdesch01
Silvia Ardesch

Eindwerk

'Wil de maker op gaan staan?'

Een onderzoek naar makerschap.

MKE_SilviaArdesch02

Als kunstenaar-docent heb ik jaren geworsteld met mijn makerschap. Na de academie ben ik het eerst kwijt geraakt, om het mij vervolgens weer toe te eigenen. Die persoonlijke ervaring heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar het makerschap van mijn collega’s. Veel (kunstenaar)docenten voelen een drang om vrij artistiek werk te maken, maar doen het vervolgens niet. Hoe komt het dat mensen hun artistieke drang negeren? Hoe kun je jezelf als maker meer gaan waarderen en wat is de waarde van makerschap? Behalve dat ik antwoorden probeer te vinden, probeer ik ook mijn collega (kunstenaar)docenten aan te jagen in hun makerschap.

 

Visie

Maak tijd voor bezinnen en ontspanning. Elk uur dat minder in dagelijkse beslommeringen

kan worden gestoken is een uur dat ten gunste kan komen van de creativiteit.

Deze quote van psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, bekend van het

begrip flow, schetst waar het mij om gaat. Gun jezelf, als maker, meer makerstijd en

makersruimte. Zeker als je een behoefte, verlangen of een drang voelt om vrij artistiek

werk te maken. Je voelt het wel, maar je doet het vervolgens niet.

MKE_SilviaArdesch03

 

Voor een (kunstenaar)docent heeft makerschap grote waarde, ook als je geen kunstonderwijs geeft. De inbreng van creativiteit en het stimuleren in het creatief denkproces is waar de maker zich in kan onderscheiden. In de praktijk blijkt dat het makerschap van de docent soms naar de achtergrond verdwijnt en dat is zonde.

Gedurende mijn onderzoek heb ik een tekst geschreven: Pleidooi voor makerschap. Hierin roep ik mensen op gehoor te geven aan de drang naar makerschap. Dit pleidooi heb ik uitgedeeld aan collega (kunstenaar)docenten binnen de academie waar ik werkzaam ben. Het fungeerde als een warmmakertje en het opende gesprekken. Er ontstond een behoefte om als makers bijeen te komen. In verband met de coronamaatregelen was dit niet mogelijk en als alternatief heb ik een whatsapp-groep opgezet, genaamd Makerschappij. Het is een minimaatschappij met collega’s die zich verbonden voelen met het thema makerschap.

Makerschappij is eigenlijk tweeledig; enerzijds is het een daad om mijn collega  (kunstenaar)docenten aan te jagen, ik probeer een makerscultuur te stimuleren. Daarin vinden ontmoetingen plaats tussen (kunstenaar)docenten en hun makerschap. Er wordt verbondenheid bewerkstelligd doordat men elkaar inspireert en motiveert. Anderzijds is het een methode om input te verkrijgen voor mijn onderzoek

Het een en ander is in beweging gezet door mijn handelen. Niet altijd zozeer in het maken, maar wel in het denken en filosoferen over makerschap. De whatsappgroep werkt motiverend. De herkenning, worsteling en kwetsbaarheid bij andere deelnemers geeft steun. Veel makers stellen zich bescheiden op, voelen zich kwetsbaar en dat is naar mijn mening zonde. Eén ding is zeker, mijn onderzoek eindigt hier niet. Ik voel dat we aan het begin staan van iets groters.

MKE_SilviaArdesch04

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Contact : redactie@artez.nl