Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Gijs Kreutzkamp

Comic Design
CD_GKreutzkamp00
Gijs Kreutzkamp

Eindwerk

De Avonturen van Kapitein Geis

CD_GKreutzkamp01

Een avonturenstrip met in de hoofdrol het kleine piraatje Kapitein Geis. Tijdens een zeeslag op een stormige zee, is Kapitein Gijs samen met Kapitein Groenbaard en Blauwbaard (broers van elkaar en vaderfiguren voor Geis), overboord geslagen. Het drietal komt op een onbewoond eiland terecht waar ze Sophie ontmoeten, een lieftallige zeemeermin die hun van de verdrinkingsdood heeft gered. Nu moet deze bonte bende, onder leiding van Kapitein Geis, zien te ontsnappen van het eiland. Gelukkig is er een schip voor anker gegaan aan de andere kant van het eiland. Jammer genoeg is het wel een schip van de Britse marine, onder leiding van hun oude vijand, Thomas Wertham.

Scriptie

Het Avontuur Roept!
Avontuur, een begrip waar we allemaal bekend mee zijn. Het thema is prominent aanwezig binnen onze narratieve media en het is een belangrijke motor geweest voor het verloop van onze geschiedenis, bijvoorbeeld de ontdekkingsreizen. Zelfs nu nog worden jongeren gestimuleerd om een beroep te doen op hun “avontuurlijke kant” (onder het motto: Fear of missing out).
Voor mij is avontuur toch altijd een thema geweest van oneindige fascinatie en inspiratie. Mijn meesterproef, De Avonturen van Kapitein Geis, is een avonturenstrip. Maar wat ís avontuur? Hoe definieer je avontuur? Hoe hebben avontuur en onze relatie tot avontuur zich ontwikkeld door het verloop van de geschiedenis heen? Waarom lijkt avontuur een secundaire rol te hebben binnen onze huidige maatschappij? Wat is de nieuwe stap die binnen de ontwikkeling van avontuur moet worden gezet en in hoeverre kan ik dat doen met mijn verhaal? Wat is eigenlijk míjn relatie tot avontuur? Hoe vaak ga ik nog het woord avontuur gebruiken in een vraag? Dit alles en meer probeer ik te beantwoorden in dit essay met alle kennis die ik tijdens mijn studie over dit onderwerp heb vergaard en met de nodige passie en humor.

CD_GKreutzkamp02

Visie

In mijn eindwerk, zowel mijn meesterproef als mijn essay, staat “avontuur” centraal. Het is een onderwerp waarvan ik van kinds af aan van hou en geïnteresseerd ben. Het is ook eigenlijk niet meer dan logisch, dat mijn idee voor de meesterproef is ontsproten uit één enkele kindertekening uit deze periode, waarin mijn liefde voor “avontuur” begon. Vanuit een esthetisch oogpunt is deze tekening de voornaamste leidraad geweest voor mijn keuzes in characterdesign en kleurenpalet. Voor de lijnvoering heb ik beeldonderzoek gedaan naar de klassieke avonturenstrips uit de jaren ’30-’50. Met name Roodbaard en Hawks of the Sea, waren belangrijke inspiratiebronnen voor mij. En ook het nummer van het underground-magazine, Beton. De piratenstrip in dat nummer, getekend door de getalenteerde Bea Davies, heeft toch gediend als mijn meest prominente bijbel met betrekking tot de tekentechniek. Ondanks de lijnvoering heb ik echter wel geprobeerd mijn eigen tekenstijl zoveel mogelijk te behouden. Ik zie en heb mijzelf in eerste instantie altijd gezien als een Europees stripmaker. Via Europese strips ben ik in eerste instantie met het medium in aanraking gekomen. Het is daarom ook dat ik deze strip, ook met het oog op een nieuw Europees striplezerspubliek, heb willen maken. In vergelijking tot de Amerikaanse en Aziatische stripwereld, lijkt de Europese strip achter te lopen. Eén van de redenen die daarvoor wordt genoemd is dat de traditionele grote jeugdseries, zoals Robbedoes en Kwabbernoot, Lucky Luke en Asterix, zich niet meer lijken te richten op de jeugd, maar op hun fans vanaf het eerste uur en verzamelaars. Dit maakt de toegankelijkheid voor nieuwe lezers super moeilijk. Voor het verhaal van mijn meesterproef en de manier waarop ik mijn verhaal vertel, heb ik me bewust (en waarschijnlijk ook onbewust) laten beïnvloeden door de grotere stripseries die Europa heeft voortgebracht. Een toegankelijke tekenstijl met realistische omgevingen, maar figuren die in een duidelijke cartoonstijl zijn getekend. Een komisch verhaal, niet zozeer “funny” als gewoon “fun”, met ook nog genoeg spanning en actie. Ik hoop dat ik met mijn werk een equivalent van een Lucky Luke of Asterix kan creëren voor een jong lezerspubliek. Europese strips zijn een belangrijk en dierbaar onderdeel van mijn ontwikkeling geweest en het lijkt me geweldig als ik met mijn werk hetzelfde kan bieden voor andere kinderen/jongeren.

Doel

Mijn doelen heb ik duidelijk voor ogen:
Ik wil werken als professioneel stripmaker.
In mijn werk wil ik avonturen beleven en de lezers hierin meenemen, zodat zij deze avonturen ook meebeleven.
Hiervoor moet mijn werk wel uitgegeven worden, een goed verhaal betekent immers niks als het niet het publiek weet te bereiken. Zoals Multatuli het in de Max Havelaar zo goed verwoordde: “Ik wil gelezen worden.”

In mijn essay heb ik duidelijk gesteld dat ik mij ook meer en meer wil verdiepen en onderdompelen in het fenomeen “avontuur.” Tot nu toe ben ik steeds het avontuur op een passieve wijze (via boeken, films, strips, ect.) aangegaan en ik merk dat ik toe ben aan een volgende stap. Ik wil avonturen beleven! Tijdens mijn afstudeerjaar zijn de eerste plannen daarvoor ontstaan. Er zijn stripmakers, zoals Lucy Bellwood, die als zogenaamde “Adventure Cartoonist” op klassieke zeilschepen zeilen en daarover strips maken. Geweldig! Dat is een uitgelezen volgende stap voor mijn artistieke ontwikkeling.
Ik wil niet meer enkel mijn verhalen schrijven. Ik wil niet meer enkel mijn verhalen tekenen. Ik wil mijn verhalen léven, schrijven en tekenen!

CD_GKreutzkamp03 CD_GKreutzkamp04

Ambitie

Ik hoop dat ik met mijn werk kan laten zien, zodat er binnen de stripwereld voor jongeren en kinderen meer is dan alleen manga en superhelden. Europa heeft een rijke stripcultuur, Nederland heeft een rijke stripcultuur!
Ik hoop met mijn werk een bijdrage te leveren aan het op de kaart zetten van de Europese strip wereldwijd.
De afgelopen jaren is er door stripmakers in Nederland flink aan de weg getimmerd om aandacht te genereren voor het medium. Ik wil mij graag bij deze beweging aansluiten en me in het bijzonder richten op kinderen en jongeren. Op Europees niveau betekent het dat ik met mijn werk de Nederlandse strip een prominentere stem wil geven in een markt die voornamelijk lijkt te worden gedomineerd door makers uit België en Frankrijk. Op mondiaal niveau hoop ik met mijn werk een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van de Europese strip, zodat deze in Azië en Amerika een voet aan de grond krijgt, zoals Aziatische en Amerikaanse strips dat hier hebben.

 

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.