Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bryan Rijkeboer

Comic Design
CD_BRijkeboer_01
Bryan Rijkeboer

Eindwerk

Roxxy

Roxxy is een stripboek dat zich afspeelt in het gelijknamige hotel. In het hotel werkt een schoonmaakster. Zij ziet veel kanten van de gasten, maar ziet niet alles. Zij vertelt over de gasten met de oordelen en bedenkingen die zij heeft. Ze is niet een volledig betrouwbare verteller, daarom is er nog een tweede stem, die meer informatie geeft over de gasten aan de lezer. Deze tweede stem moet de lezer overtuigen dat één beeld van iemand niet genoeg is om iemand echt te leren kennen. Je hebt meer nuances nodig om iemand goed te begrijpen.

CD_BRijkeboer_02

Scriptie

De Aanspreekcultuur: Een beweging voor het aankaarten van het grijze gebied in de samenleving.

De Aanspreekcultuur is een beweging die zich vooral online voordoet. De Aanspreekcultuur spreekt mensen aan die online sociaal onwenselijk gedrag vertonen. Mensen worden aangesproken om hun gedrag te corrigeren. De Aanspreekcultuur wordt soms vergist met de Cancelcultuur. Beide vormen hebben veel van elkaar weg. De Cancelcultuur zet de aangesproken persoon aan de kant en besluit dat die persoon ‘verbannen’ is. In de Cancelcultuur heeft de Aangesproken persoon niet de mogelijkheid om zichzelf te verbeteren. De Aanspreekcultuur houd die optie voor verbetering open. Het onwenselijk gedrag wordt besproken in de hoop dat de persoon leert van zijn fouten.

De Aanspreekcultuur wilt ervoor zorgen dat er meer nuances komen in de samenleving. Nuances waardoor er een breuk ontstaat in het zwart-wit denken dat er nu is. De Aanspreekcultuur zorgt ervoor dat het Grijze Gebied in de samenleving meer op de voorgrond komt te staan.

Mensen vinden de Aanspreekcultuur te negatief en soms ook te agressief overkomen. Een grote groep mensen, een soort kudde,richt zich op één persoon. De tegenstanders van de Aanspreekcultuur richten zich teveel op de negatieve kant, waardoor zij blind zijn voor de positieve kanten die de Aanspreekcultuur heeft, namelijkmMeer nuance in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 

CD_BRijkeboer_03

Visie

Het maakproces is wellicht mijn favoriete onderdeel van het eindwerk. De vrijheid in het ontwerpen tijdens het maakproces, brengt de meeste inspiratie naar boven. De openheid die ik terug wil laten komen in mijn werk, komt goed van pas tijdens het maakproces. Het eindwerk zorgt er al snel voor dat de openheid meer gesloten wordt om tot een product te komen. De veelzijdigheid van mensen inspireert mij het meest. Mensen zijn rare wezens met gewoontes en vooroordelen die ons zijn aangeleerd. Bewust aangeleerd of onbewust, het heeft een impact op onze kijk op de wereld. In plaats van een open blik te houden, krijgen de mensen steeds meer een verkokerd beeld. Door de veelzijdigheid van persoonlijkheden en verschillende relaties, leent de mens zich ontzettend goed als inspiratiemiddel voor verhalen

Mijn artistieke invloeden komen van een aantal striptekenaars uit Amerika. Eén van mijn voorbeelden is Bil Sienkiewicz. Hij blijft dichtbij het beeld van een Amerikaanse strip, maar stapt wel van het pad af. Hierdoor creëert hij een meer kunstzinniger beeld dan wat mensen gewend zijn bij comics. Een ander voorbeeld is David Mack. Zijn stijl heeft iets weg van een collagetechniek. Zijn gebruik van verschillende materialen, draagt bij aan het gevoel van een collage. Beide tekenaars beïnvloeden mij om anders te kijken naar de manier waarop comics getekend worden.

Ik had voor ogen om mijn eindwerk in een andere vorm te maken, dan een strip er normaal gesproken uit ziet. ik wilde de lezers een ander beeld geven over hoe een comic er ook uit kan zien. In mijn eindwerk maak ik gebruik van verschillende materialen en stijlen om onderscheid te maken tussen de verschillende karakters die in het verhaal voorkomen. De verscheidenheid aan materialen en stijlvormen zorgt ervoor dat er een openheid ontstaat voor de interpretatie van de personages. Wanneer ieder personage op dezelfde manier is getekend, kan het gebeuren dat het moeilijk is om te achterhalen welk personage wordt belicht.

De openheid tijdens het maakproces zorgde ervoor dat er te veel vrijheid bij kwam kijken. Die vrijheid zorgde ervoor dat het doel van het eindwerk, steeds vooruit werd geschoven en ik de structuur kwijtraakte. Het kwijtraken van een structuur in het maakproces heeft ervoor gezorgd dat er ook een stuk van de kwaliteit verloren ging.

CD_BRijkeboer_04

Doel

Met mijn werk hoop ik mijn lezers een ander inzicht te geven over mensen en gedrag. Mijn idee van hoe een strip is vormgegeven, is anders dan de mensen gewend zijn. Een strip hoeft niet alleen in panels te zijn getekend en tekst hoeft niet alleen in tekstballonnen te staan. Daarnaast wil ik dat de verhalen die ik vertel mensen van een andere kant belicht. Het hokjesdenken over welke eigenschappen bepaalde karakters moeten hebben, wil ik aan banden leggen. Mensen zijn zo verschillend, dat ik mij er aan heb gestoord dat wij niet verder willen of kunnen kijken naar anderen. Verder kijken om andere mensen beter te begrijpen. Mijn doel is niet om een mening van iemand te veranderen, maar wel om iemand een ander standpunt dan diegene gewend is te laten begrijpen.

CD_BRijkeboer_05

Ambitie

In heb een aantal plannen waar ik aan wil werken. Ik wil doorgaan met het maken van comics en verhalen vertellen. Daar haal ik de meeste voldoening uit. Ik ben ook benieuwd naar het maken van webcomics, hier heb ik tijdens mijn studie niet op gefocust. Webcomics geven je een groter lezersbereik. Het internet lijkt mij een toegankelijkere plek om meer experimenteler werk tentoon te stellen.

Het is wel mijn droom dat mijn verhalen in de winkels komen te liggen, daarom wil ik zeker dat mijn comics worden uitgegeven. Ik hoop dat binnen vijf jaar mijn eerste boek is uitgegeven.

Daarnaast wil ik mijn brood verdienen met mijn kunst. Ik denk dat iedereen dat wel wilt doen.

In de toekomst hoop ik te kunnen werken voor DC Comics. Als we het hebben over een grote droom, is dat wel de meeste ongrijpbare droom op dit moment. Ik ga wel proberen om ervoor te zorgen dat die droom ooit op een dag uit zal komen, misschien niet over vijf jaar, maar over vijftien jaar mag ook!

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.