naar verhaaloverzicht
8 september 2022

Er is meer dan man en vrouw

Vulvaverbond, het kunstenaarscollectief bestaande uit Celine Terpstra en Pam Plaschek, onderzoekt het bredere spectrum van seksualiteit, want er is meer dan man en vrouw. Celine en Pam studeerden aan de voltijdopleiding Docent Beeldende Kunst & Vormgeving bij ArtEZ in Arnhem. In de video hieronder vertellen ze over de inspiratie achter hun afstudeerwerk, de opleiding en hun toekomstplannen.

Een utopisch beeld in zes kostuums

De mogelijkheden van seksuele meervoudigheid is een belangrijk onderwerp voor Vulvaverbond. Maar wat bedoelen ze daarmee? “Andere levensvormen mogen ook vertegenwoordigd worden,” zegt Celine. “Ik ben bijvoorbeeld christelijk opgevoed, dan worden veel dingen op seksueel gebied afgekaderd. Tijdens mijn studie ben ik me gaan verdiepen in bijvoorbeeld Donna Harraway en queer-ecologische theorieën (het bevragen van mensgemaakte kaders m.b.t. ecologie en voortplanting van andere soorten). Zo heb ik geleerd dat wat de kerk ziet als onnatuurlijk eigenlijk juist heel natuurlijk is.” Er is bijvoorbeeld meer polyamorie zichtbaar in de natuur dan monogamie.”

Pam sluit zich daar helemaal bij aan: “We willen een utopisch beeld schetsen, waarmee we verschillende levensvormen vertegenwoordigen door kostuums te gebruiken.” Het afstudeerwerk bestaat uit een installatie, een film en zes kostuums. De zes kostuums symboliseren verschillende soorten, waarvan de seksuele gedragingen deels gekopieerd zijn uit de werkelijkheid en deels voortkomen uit fantasie. Zo schept Vulvaverbond een vrijer beeld van seksualiteit en gender. “Het hoeft allemaal niet zo binair,” zegt Pam.  

Ruimte om op je bek te gaan

Celine en Pam hebben veel gehad aan de vrijheid op de opleiding Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Pam: “We mochten ons eigen curriculum samenstellen. Zo kun je vanaf het tweede jaar je echt gaan specialiseren. Dat we samen mochten afstuderen, was ook heel waardevol.” Daar is Celine het helemaal mee eens. “Je krijgt ook de ruimte om op je bek te gaan,” zegt ze. “Daar begeleiden de docenten je ook goed in: je leert dat het mag, dat het oké is.”

Naar de Biënnale

Het duo heeft met Vulvaverbond nog veel plannen voor de toekomst: eerst Museum Arnhem, en dan op een gegeven moment natuurlijk de Biënnale van Venetië. “We hebben nog ontzettend veel ideeën.”

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Docent Beeldende Kunst & Vormgeving is een voltijdopleiding waarbij er ruimte is voor de kunst en de mens. Je groeit als student zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Je bent intensief bezig met kunst en design en blijft door tentoonstellingen te bezoeken op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Na de studie voer je de titel Bachelor Of Education en heb je een eerstegraads lesbevoegdheid. Maar je kunt ook aan de slag buiten het onderwijs, bijvoorbeeld bij musea, culturele instellingen en festivals.

Ontdek Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd