Met haar afstudeerproject 'Waar Woorden Tekortschieten Klinkt Muziek' hielp Zoë van Huit mensen om hun verhaal te vertellen door middel van een zelfgeschreven nummer.
naar verhaaloverzicht
10 december 2021

Zoë helpt mensen hun persoonlijke verhaal te delen via muziek

Met haar afstudeerproject 'Waar Woorden Tekortschieten Klinkt Muziek' helpt Zoë van Huit mensen om hun persoonlijke verhaal te vertellen door middel van muziek. En niet zomaar muziek, maar een eigen, zelfgeschreven nummer. Een bijzondere manier om verbinding te creëren en een luisterend oor te bieden. Het afronden van de master Kunsteducatie vormt voor Zoë het startpunt van een vervolg-pad dat een duidelijke richting heeft. “Ik kan wel zeggen dat mijn koers veel duidelijker is na de master,” zegt ze. “Ik weet waar ik heen wil en wat mijn visie op muziekonderwijs is: dat stukje persoonlijke ontwikkeling, met muziekonderwijs verbinden – dat is echt belangrijk voor mij en komt telkens weer terug.”

 

Masterstudenten Kunsteducatie bij ArtEZ hebben drie rollen: ze zijn kunstenaar, educator en onderzoeker. “Die rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen eigenlijk een nieuw geheel,” vertelt Elsbeth Veldpape, coördinator van de opleiding. “We stimuleren om daarnaast nog een vierde rol in te nemen; die van changemaker. We willen graag dat studenten een positieve verandering of ontwikkeling inzetten in het sociaal domein. Dat kan een heel grote verandering zijn, maar ook een kleine, of bedoeld voor enkele individuen.”

Meer over Zoë en haar werk