Met haar afstudeerproject 'Waar Woorden Tekortschieten Klinkt Muziek' hielp Zoë van Huit mensen om hun verhaal te vertellen door middel van een zelfgeschreven nummer.
naar verhaaloverzicht
10 december 2021

Met muziek een verbinding creëren en een luisterend oor bieden

Met haar afstudeerproject 'Waar Woorden Tekortschieten Klinkt Muziek' helpt Zoë van Huit mensen om hun persoonlijke verhaal te vertellen door middel van een eigen, zelfgeschreven nummer. Een bijzondere manier om verbinding te creëren en een luisterend oor te bieden. “Het project was midden in de coronatijd. Ik zag veel berichten waarin mensen op zoek waren naar verbinding en een luisterend oor. Ik hoopte daarin mijn steentje bij te dragen door een luisterend oor te zijn voor deelnemers. Waarbij de deelnemers hun verhaal konden vertellen door middel van het schrijven van een nummer. Zo kunnen ook anderen naar hen luisteren.”

Zoë heeft voor de master Kunsteducatie gekozen omdat ze na de opleiding Docent Muziek nog niet het gevoel had dat ze klaar was. Ze had het doel om haar eigen visie te ontwikkelen. Het afronden van de master vormt voor Zoë het startpunt van een vervolg-pad dat een duidelijke richting heeft. “Ik kan wel zeggen dat mijn koers veel duidelijker is na de master. Ik weet waar ik heen wil,” zegt ze. “Ik ben na dit project gestart met mijn eigen bedrijf: Zoë Zingt. Ik geef zanglessen. Daarnaast geef ik ook singer-songwriter workshops. Dan kunnen we weer samen een nummer schrijven. En ik ga ook werken op een middelbare school.”

Elsbeth Veldpape, coördinator van de opleiding, vertelt dat masterstudenten Kunsteducatie bij ArtEZ drie rollen hebben: ze zijn kunstenaar, educator en onderzoeker. “Die drie rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen eigenlijk een nieuw geheel. En daarbij stimuleren we ze ook nog om een vierde rol in te nemen: dat is de rol van changemaker. We willen heel graag dat studenten een positieve verandering of ontwikkeling inzetten in het sociaal domein.”

De master Kunsteducatie traint je om als kunsteducator actie in gang te zetten, bijvoorbeeld in gedrag of bewustzijn. Je volgt een praktijkgericht programma gerelateerd aan sociaal-maatschappelijke issues. Je bent educator, kunstenaar én onderzoeker. Deze rollen bekrachtigen en completeren elkaar. Je krijgt een inspirerende plek om te groeien. Een gemeenschap van studenten, docenten, tutors en partners waarmee je voortdurend in gesprek bent. Je doet onderzoek en neemt deel aan seminars over cultural studies, kritische pedagogiek, didactiek en identity studies. Deze masteropleiding is door de NVAO geaccrediteerd en daarmee opgenomen in de Keuzegids masters 2022.

Meer over Zoë en haar werk

Meer info over de master Kunsteducatie