naar nieuwsoverzicht
5 december 2023

Bericht terugtreden Jarrod Francisco

Op verzoek van de Raad van Toezicht (RvT) van ArtEZ University of the Arts zal Jarrod Francisco per 1 januari 2024 terugtreden als lid van de raad. De RvT betreurt dit en benadrukt dat het op geen enkele manier een oordeel over Jarrod Francisco’s handelen impliceert. Echter, elke RvT hoort het belang van de betreffende organisatie boven het individueel persoonlijk belang te dienen.

De RvT van ArtEZ heeft kennisgenomen van berichten waarin aantijgingen worden weerlegd en waarin een nieuw onderzoek wordt aangekondigd. Omwille van de continuïteit van ArtEZ is nu wel handelen vereist. Vandaar dat Jarrod Francisco is gevraagd om terug te treden.

De RvT vindt dit een zeer vervelende kwestie met alleen maar verliezers. Zij is Jarrod erkentelijk voor zijn unieke bijdrage als uitvoerend kunstenaar aan de RvT.

Namens de RvT
Louise van Deth, voorzitter