Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Geke van Maanen

Illustration Design
ID_GvMaanen01
Geke van Maanen

Eindwerk

Dit project draagt de titel Niet bij machte. In mijn verzameling tekeningen denk ik na over onmacht. Onmacht is een ingewikkeld gevoel waarin we ons krachteloos voelen tegenover onze omstandigheden

Visie

Wanneer de lijnen, een tekening, mij meenemen over het papier ontstaat er ruimte. Ruimte voor mijn vragen en twijfels die het leven met zich meebrengt. De tekeningen die hieruit voortkomen bestaan uit symbolische voorstellingen. Ze geven uiting aan mijn emoties, die ontstaan uit een zoektocht naar essentie en de betekenis van ons mens-zijn. 

Dit project draagt de titel ‘Niet bij machte’. In mijn verzameling tekeningen denk ik na over onmacht. Een ingewikkeld gevoel, waarin we ons krachteloos voelen tegenover onze omstandigheden. Wat gebeurt er met ons wanneer we alle controle verliezen en het ons bij de handen afbreekt? We kunnen in wanhoop om ons heen slaan, zonder te beseffen wat we daarmee raken. We kunnen een drang krijgen om onszelf op te blazen en te overheersen, om toch een gevoel van kracht te behouden. En we kunnen onszelf kwijtraken, op zoek naar houvast en veiligheid.

 

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.