Naar overzicht

Wim Fiselier vertrekt bij ArtEZ

foto: Duncan de Fey
26 sep 2017
26 sep 2017
foto: Duncan de Fey
foto: Duncan de Fey

Wim Fiselier, lid van het College van Bestuur van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, neemt in december afscheid van ArtEZ. Op 1 december zal hij, na een loopbaan van meer dan 35 jaar in het kunstenveld, met pensioen gaan.

De afgelopen 10 jaar heeft Wim Fiselier zich ingezet bij en voor ArtEZ. De eerste acht jaar als lid van de directie van het ArtEZ Conservatorium en de laatste twee jaar als lid van het College van Bestuur. Vanuit die posities leverde hij de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan de positionering en profilering van ArtEZ. Hij heeft zich daarbij laten kennen als een pragmatische en verbindende persoon. Hij kent de hogeschool van binnenuit, begrijpt het kunstonderwijs en heeft oog voor de uitdagingen waarvoor kunstonderwijs en onderzoek staan.

Wim Fiselier is dankbaar voor het gekregen vertrouwen en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de veranderingen binnen ArtEZ. “Ik kijk hier met tevredenheid op terug en heb er alle vertrouwen in dat ArtEZ ook na mijn vertrek zal blijven bouwen aan de versterking van haar positie als hogeschool voor de kunsten.”

Voordat Fiselier bij ArtEZ werkte, was hij vele jaren actief in de culturele en kunst-educatieve sector. Hij begon zijn carrière als koorzanger en werkte vervolgens als leidinggevende in de opera- en orkestwereld. In zijn latere loopbaan heeft hij als directeur van Centrum voor de kunsten de Leeuwenkuil te Deventer onder meer leiding gegeven aan een privatiserings- en fusieproces. Hij bekleedde eveneens diverse bestuursfuncties in de sector; zo was hij de afgelopen jaren voorzitter van Consensus Vocalis en bestuurslid van Stichting Talentontwikkelingsfonds Deventer en bestuurslid van het Wim de Monchyfonds.

Deel dit