Naar overzicht

Wim Fiselier benoemd tot Dean bachelor onderwijs

Wim Fiselier - foto: Matthijs Hakfoort
23 sep 2015
23 sep 2015
Wim Fiselier - foto: Matthijs Hakfoort
Wim Fiselier - foto: Matthijs Hakfoort

De Raad van Toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten heeft met ingang van 1 november 2015 Wim Fiselier benoemd tot Dean bachelor onderwijs/ lid van het College van Bestuur van ArtEZ. De benoeming van Wim Fiselier volgt op een zorgvuldige interne en externe selectieprocedure. Zowel de leden van de selectie- en toetsingscommissie als de faculteitsdirecteuren zijn unaniem van oordeel dat hij van grote meerwaarde zal zijn voor het College van Bestuur.

Wim Fiselier (1953) is sinds 2007 werkzaam bij ArtEZ. Voor hij toetrad tot de directie van het ArtEZ Conservatorium was hij al vele jaren actief in de culturele en kunsteducatieve sector. Hij begon zijn carrière als koorzanger en werkte vervolgens als leidinggevende in de opera- en orkestwereld. In zijn latere loopbaan heeft hij als directeur van Centrum voor de kunsten de Leeuwenkuil te Deventer onder meer leiding gegeven aan een privatiserings- en fusieproces. Wim bekleedde in de afgelopen jaren eveneens diverse bestuursfuncties; zo is hij momenteel nog voorzitter van de Nederlandse Kooracademie (NKA), bestuurslid van de Stichting Talentontwikkelingsfonds Deventer en lid van de Creative board Zwolle.

In de afgelopen jaren heeft Wim een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering en profilering van het ArtEZ Conservatorium. Hij heeft zich daarbij laten kennen als een pragmatische en verbindende persoon. Hij kent ArtEZ van binnenuit, begrijpt het kunstonderwijs en heeft oog voor de uitdagingen waarvoor het onderwijs en onderzoek staan. Met zijn kennis van de interne organisatie en de omgeving van ArtEZ is hij complementair aan Marjolijn Brussaard die per 1 november aantreed als voorzitter. Daarmee is een stevige basis gelegd voor het nieuwe College van Bestuur.

Deel dit