Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

VN: (kunst) onderwijs fundamenteel in de strijd tegen onrecht en conflict

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
John Johnston, hoofd master van ArtEZ, levert kritische bijdrage aan VN-rapport als sleutelexpert over kunsteducatie
John Johnston, hoofd master van ArtEZ, levert kritische bijdrage aan VN-rapport als sleutelexpert over kunsteducatie

NEW YORK - Op vrijdag 18 oktober presenteerde de speciale VN-rapporteur voor het recht op onderwijs, Koumbou Boly Barry, een rapport over hoe onderwijs misdaden tegen de menselijkheid kan voorkomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. John Johnston, hoofd van het master programma international Master Artist Educator (iMAE), was een van de 20 experts die bij het rapport betrokken waren. Het rapport benadrukt dat onderwijs een sleutelrol moet spelen in alle stadia van het voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid.

Kunsteducatie centrale methode in de strijd tegen haatmisdrijven

John Johnston benadrukte in het rapport het belang van wat hij ‘critical arts education’ noemt als fundamenteel ‘wapen’ in de strijd tegen onrecht, conflict en haat. Hij accentueerde het belang van universitair geschoolde leraren die met een diepgaande kennis van kritische kunstpedagogiek en didactiek, hen in staat stelt om kritisch denken bij hun studenten te bevorderen. John onderstreepte het verschil tussen ‘kritische kunsteducatie’ en gestandaardiseerde kunsteducatie voor kunstvormen die zich richten op vaardigheden en kunstgeschiedenis. Zijn opmerkingen leidden tot drie belangrijke amendementen in het rapport die door de Algemene Vergadering werden goedgekeurd.

ArtEZ als goede voorbeeld

Voor John zijn de Graduate School en in het bijzonder de masters aan ArtEZ University of the Arts, goede voorbeelden. Dit werd opgemerkt door de OHCHR. John: “Via de masterprogramma's willen we de kunst centraal stellen in sociaal-politieke agenda's die van invloed zijn op onze werelden, van lokaal tot mondiaal.” John promoot een Issues Led-curriculum dat bestaande normen in het kunstonderwijs uitdaagt. De OHCHR - die John benaderde - is nu geïnteresseerd om te kijken hoe het rapport wordt verspreid en in praktijk wordt gebracht in de Masters en andere gebieden van ArtEZ. John is uitgenodigd om een ​​speciaal rapport te schrijven voor de OHCHR over de waarde van kunsteducatie op het gebied van conflicttransformatie.

Geciteerd uit het rapport:

“Kunsteducatie moet niet alleen worden beschouwd als een manier om inhoud over te dragen aan leerlingen, maar ook als een methode om sociaal-emotioneel leren en creatieve benaderingen voor probleemoplossing mogelijk te maken. Kunsteducatie biedt verschillende manieren om te weten door het hele lichaam en de zintuigen te betrekken bij verhalen, mensen, processen en concepten, waardoor leraren en leerlingen factoren op een andere manier kunnen begrijpen en aanpakken die leiden tot wreedheden en massale of ernstige mensenrechtenschendingen."
Report of the Special Rapporteur on the right to education, paragraph 85

Over John Johnston

"If art is to change the world, then artists must become agents of change."
Dr. John Johnston is hoofd van de Masters in Art Education aan ArtEZ University of the Arts in Arnhem en Zwolle. Hij promoveerde aan de Universiteit van Sunderland op een proefschrift getiteld Critical Visual Arts Education: A Pedagogy of Conflict Transformation in Search of the Moral Imagination (2018). Hij heeft over de hele wereld in conflict- en post-conflictgebieden gewerkt met behulp van het creatieve potentieel, om manieren van het kijken naar en denken over vredesopbouw te bevorderen. In 2016 ontwikkelde hij de zeer succesvolle eenjarige International Master Artist Educator (IMAE) met zijn team bij ArtEZ en benadrukt de rol van kunst en educatie als een kritische en creatieve strategie in de samenleving van de 21ste eeuw.

Lees ook het artikel op Science Guide:Kunstonderwijs is cruciaal in het bouwen van vrede