Naar overzicht

Van heusden en Rass presenteren boek aan minister Bussemaker

25 mei 2016
25 mei 2016

Op 9 mei hebben Barend van Heusden en Astrid Rass, twee van de auteurs van Cultuur2, basis voor cultuuronderwijs, hun boek aan minister Bussemaker van OCW overhandigd.
Astrid Rass is docent Kunst en Educatie.

In een korte toelichting benadrukten Rass en Van Heusden dat Cultuur2 pabo-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs niet alleen een theoretisch kader biedt dat cultuuronderwijs legitimeert, maar hen vooral wil stimuleren om het eigen cultureel bewustzijn en dat van hun (toekomstige) leerlingen te verkennen en verder te ontwikkelen.
 
Cultuur2 sluit aan bij een aantal recente ontwikkelingen in het denken over onderwijs, zoals de keuze voor cultureel bewustzijn als 8e sleutelcompetentie voor levenslang leren door de Europese Commissie, de aandacht voor zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren, en het pleidooi voor meer integratie in het curriculum (Platform Onderwijs 2032). Door de evenwichtige combinatie van theorie en praktijk biedt het boek enerzijds een stevige kennisbasis voor cultuuronderwijs, maar maakt het anderzijds ook direct inzichtelijk hoe deze kennis de eigen lespraktijk kan bepalen. Bij dat alles staat het plezier in het ontdekken en creatief ontwikkelen van het cultureel bewustzijn voorop.
 

Deel dit