Naar overzicht

Opnieuw hoge scores ArtEZ bij Nationale Studenten Enquête

Opnieuw hoge scores ArtEZ bij Nationale Studenten Enquête
18 mei 2017
18 mei 2017
Opnieuw hoge scores ArtEZ bij Nationale Studenten Enquête

ArtEZ-studenten zijn volgens NSE 2017 met name lovend over docenten en uitdagend onderwijs

Studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten zijn zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die jaarlijks wordt gehouden onder alle studenten uit het Nederlands hoger onderwijs. ArtEZ scoort zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde: op 54 van de in totaal 83 vragen scoort ArtEZ significant hoger dan het landelijke gemiddelde.

Hoog scorende thema’s
Op 12 van de in totaal 17 thema’s behaalde ArtEZ een score van 3,5 of hoger (op een schaal van 1 tot 5). 83,8 % van de ArtEZ-respondenten geeft een score van 4 of 5 op een schaal van 5.
ArtEZ studenten zijn zeer lovend over hun docenten, vooral hun inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid wordt gewaardeerd (respectievelijk 84,1% en 79,5% tevreden tot zeer tevreden).
Daarnaast is 83,8% van de ondervraagde studenten tevreden tot zeer tevreden met hun studie bij ArtEZ in het algemeen. De inhoud van het onderwijs wordt ook hoog gewaardeerd, met name het niveau en de mate waarin de inhoud uitdagend is scoren hoog (respectievelijk 87,4% en 75,4% tevreden tot zeer tevreden). Verder worden de sfeer en de stages zeer hoog gewaardeerd door de studenten.

Nieuw thema: internationalisering
Op het nieuwe NSE- thema ‘internationalisering’ scoren hogescholen en universiteiten landelijk lager. Dat geldt ook voor ArtEZ. De studenten geven dit thema gemiddeld een 3 (op de schaal 1 tot 5). Interessant is dat de behoefte aan internationalisering bij studenten landelijk is toegenomen, ook onder de ArtEZ studenten. ArtEZ herkent deze verandering en werkt nauw samen met het internationale speelveld om internationalisering binnen onze bachelors beter vorm te geven.

Hoge respons
Maar liefst 59.6 % van de ArtEZ studenten heeft de enquête dit jaar ingevuld. Hierdoor is het landelijk één van de meest betrouwbare metingen.

Over de NSE
De NSE wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgenomen onder studenten van hogescholen en universiteiten in heel Nederland. De vragen gaan onder andere over de tevredenheid over docenten, faciliteiten zoals gebouwen, kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning bij de voorbereiding op de loopbaan.
De resultaten van de NSE zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl. Deze enquêteresultaten vormen belangrijke input voor de Keuzegids Hbo die ieder najaar verschijnt.

Deel dit