Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Provinciehuis vraagt kunstenaars bij te dragen aan toekomstbeeld Nederland

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
Provinciehuis vraagt kunstenaars bij te dragen aan toekomstbeeld Nederland

Arnhem | Het Provinciehuis Gelderland heeft het werk van Marcella de Wolff (ArtEZ BEAR) en Bram de Groot (ArtEZ Interaction Design) geselecteerd voor het side programma naast Panorama Nederland; de Gelderse toekomst verbeeld.

Panorama Nederland
Panorama Nederland is ontwikkeld door het college van Rijksadviseurs en biedt de kijker een (360 graden) toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hoe kan onze omgeving eruit zien als we de grote maatschappelijke vraagstukken als duurzame energie, biodiversiteit en verstedelijking echt aanpakken? Het grote panorama staat in week 39 in de hal van het provinciehuis om ambtenaren en beleidsmakers te inspireren en uit te dagen zich bezig te houden met de vraagstukken van morgen.

Het panorama van jonge kunstenaars
Het is een toekomstbeeld van experts, ambtenaren en bestuurders, allen werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening. Het Provinciehuis wil daarnaast ook ruimte geven aan andere toekomstvisies en koos bewust voor de samenwerking met kunstenaars, alumni van ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Kunstenaars kijken anders en bieden daardoor andere perspectieven.
“We wilden ook graag met jongere kunstenaars werken, omdat jongeren gebruik gaan maken van de toekomstige ruimtelijke veranderingen, waardoor hun visie op de toekomst niet kan ontbreken.“
De afdeling Cultuur & Erfgoed selecteerde uit het eindexamenwerk van ArtEZ-studenten het werk van Marcella Wolff en Bram de Groot. Beide werken stellen op een geheel eigen manier de vraag: is het genoeg wat we doen? Waar kunnen we in de toekomst nog meer rekening mee houden?

De visie van Marcella Wolff
Marcella is dit jaar afgestudeerd aan BEAR (ArtEZ Fine Art).
Haar installatie maakte onderdeel uit van haar eindexamen. Het is gemaakt van afgedankt industrieel materiaal, in dit geval materiaal dat schade kent door oververhitting en droogte. Daarnaast staan een aquarium, gevuld met een gezonde thee en attributen die naar de bijenteelt en stadslandbouw verwijzen.

Marcella: “Ik zie dat steeds meer mensen geobsedeerd zijn door een gezonde levenswijze.
Is dat een manier om met het feit dat de planeet steeds meer vervuild raakt om te gaan?
Is het wel genoeg wat we doen en hoe maakbaar is de wereld?

De visie van Bram
Bram vindt zich niet de toegewezen persoon om te schetsen waar het heen gaat met de wereld. Daar zijn experts voor.
Hij koos ervoor om een niet zichtbaar fenomeen dat we allemaal kennen, straling, aanwezig te maken door het geluid te geven en dus hoorbaar te maken.
Dat je het niet kan zien en voelen, betekent nog niet dat het geen kwaad kan. Bram stelt met zijn werk de vraag: moeten we daar ook niet iets mee?

Plaats en data
Van 23 tot en met tot en met 27 september 2019 is het Panorama Nederland te zien in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.
Programma