Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

OPEN CALL: APRIA zoekt nieuwe verhalen in tijden van onzekerheid

  • Onderzoek
OPEN CALL: APRIA is op zoek naar nieuwe verhalen in tijden van onzekerheid
OPEN CALL: APRIA is op zoek naar nieuwe verhalen in tijden van onzekerheid

OPEN CALL: APRIA is op zoek naar nieuwe verhalen in tijden van onzekerheid

Het APRIA Platform is een gecureerd platform dat diversiteit (verschillende stemmen van verscheidene identiteiten, perspectieven, benaderingen, culturen en ervaringen) als een belangrijke waarde omarmt. APRIA is voortdurend op zoek naar bijdragen van studenten, kunstenaars en onderzoekers die graag hun onderzoek willen delen. De vorm van de bijdragen kan variëren van artikelen tot beeldessays, films en podcasts. APRIA richt zich op de vraag hoe kunst kan bijdragen aan scenario's voor de toekomst.   

Staying with the trouble[1]: How to tell stories times of environmental / ecological / climate crisis?

Het APRIA platform verzendt twee keer per jaar een thematische open call. Onze eerste call is op zoek naar bijdragen die zich met het volgende bezighouden
 Als we het hebben over de ecologisch precaire situatie waarin we ons bevinden, hebben we de neiging om te spreken in termen van wat het voor de mens betekent, vaak met behulp van oude concepten van 'Natuur'. Kunnen we nieuwe verhalen vertellen die niet alleen het menselijke perspectief aannemen, maar ook de machtsstructuren van de politieke en economische verlangens die onze menselijke praktijken vormen, erkennen en betwisten?  Hoe vinden en vertellen we verhalen van sentiment en ‘sensing beings’ die non-verbale maar toch zinvolle werelden creëren? In tijden van onzekerheid en problemen zijn we op zoek naar verschillende narratieven die even belangrijk zouden moeten zijn. ‘To stay with the trouble’, is verantwoordelijkheden en gevolgen onder ogen zien, maar ook manieren vinden om weerstand te bieden door middel van creatie in plaats van wanhoop. Hoe kunnen we speculeren en opnieuw creëren? 

 Hoe te leven in de ruimtes en de tijden van precariteit? Hoe kunnen we op een verantwoorde en zorgvuldige manier tussen en met meerdere agencies leven? En hoe zouden we weerstand kunnen bieden aan de controle en universalisering die tot de puinhoop waarin we ons vandaag bevinden hebben geleid?

Werk je aan deze of gerelateerde vragen in je onderzoek? Ontwikkel je werk dat ons helpt om anders te denken over de precaire situatie waarin we vandaag leven? Dan is deze oproep iets voor jou! 

Wat zijn de voordelen van publiceren op APRIA?

Jouw onderzoek (academisch, artistiek of procesgericht) wordt op het APRIA online platform geplaatst in de levendige en relevante context van andere geaccepteerde bijdragen van een diverse groep studenten, kunstenaars en onderzoekers. Als zodanig biedt het je een unieke manier om de aandacht op jouw werk te vestigen.

Via de APRIA-nieuwsbrief en andere communicatie-inspanningen wordt uw bijdrage gedeeld in een breed (internationaal) netwerk van onderzoekers in de kunst. APRIA faciliteert ook ontmoetingen tussen bijdragers waar u met elkaar kunt praten over de onderzoeksonderwerpen en kunstonderzoek in het algemeen.

Als je geïnteresseerd bent, en je bent een ArtEZ student, medewerker of alumnus, dan ontvangen we graag je bijdrage vóór 13 januari 2020 via contactapria@artez.nl onder vermelding van 'APRIA Open Call platform'. Eind januari hoor je of jouw bijdrage is geselecteerd. Als onderdeel van het selectieproces zullen we specifieke en relevante feedback geven over jouw werk. Als je vragen heeft, kun je contact met ons opnemen via 026-3535759 of 026-3535757 of een e-mail sturen naar het hierboven vermelde adres.

Richtlijnen voor inzendingen 

  • APRIA biedt de mogelijkheid verschillende soorten bijdragen te publiceren. Jouw onderzoek kan worden gepubliceerd als een tekst, maar ook als beeldessay, film of geluidsbijdrage.
  • Als je een tekst inzendt, mag deze maximaal 5000 woorden bevatten. Als je jouw bijdrage in een andere format (audio of afbeelding) indient, vragen wij je een uitleg van minimaal 50 woorden en maximaal 300 woorden mee te sturen. Wij accepteren schriftelijke bijdragen in het Nederlands of Engels.
  • Uw bijdrage zal worden onderworpen aan een selectie- en beoordelingsproces door de leden van de adviesraad van APRIA. Er wordt rekening gehouden met de aansluiting op de open call, aansluiting op het APRIA statement en op aansluiting op de criteria van toegankelijkheid en originaliteit.  

Leden van de Adviesraad 
Tabea Nixdorff (student Master WT), Cassandra Onck (alumnus Muziektheater), Hanka van der Voet (tutor Master FD&S), Dr. Agnieszka Anna Wolodźko (docent AKI/Leiden University), ArtEZ studium generale (hoofd), ArtEZ Press (uitgever)

[1]  Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham: Duke University Press, 2016.