Naar overzicht

Elk einde is een nieuw begin – Congres Art Research ArtEZ

Elk einde is een nieuw begin – Congres Art Research ArtEZ
22 nov 2016
22 nov 2016
Elk einde is een nieuw begin – Congres Art Research ArtEZ

Een congres is iets raars. De planning vergt uren, dagen en maanden werk. Het opzetten van een intellectueel kader, het samenstellen van een gevarieerde lijst sprekers, de promotie om het evenement onder de aandacht te brengen en de welhaast eindeloze logistiek om een actieve dialoog met honderden mensen te faciliteren. Voor de mensen achter de schermen vormen de dagen van het congres zelf het hoogtepunt van de vele uren werk en de minutieuze voorbereiding die met de organisatie van een dergelijk evenement gepaard gaat. Wanneer de laatste sessie op de laatste dag voorbij is, en het dankwoord is uitgesproken, overheerst een gevoel van voldoening en voltooiing omdat het congres is afgelopen.

Maar het congres is niet afgelopen. Want voor de deelnemers die hun lezing voorbereiden, hun onderzoek presenteren, reizen, tijd vrijmaken om deel uit maken van deze groep kennismakers, is het congres een begin. Tijdens het congres hebben ze nieuwe contacten gelegd, feedback ontvangen en gegeven, zich nieuwe denkwijzen eigen gemaakt, kennis uitgewisseld binnen hun eigen onderzoekspraktijk en hun intellectuele passies en interesses met anderen gedeeld. Nu het planningsteam de postproductiefase ingaat om de documenten en publicaties van het congres te bundelen, moeten de deelnemers aan de dialoog zich realiseren dat ons werk hier pas echt begint.

Het tweedaagse congres over kunsteigen onderzoek, dat wij op 18 en 19 november 2016 bij ArtEZ mochten organiseren, brengt mij daarmee op dit omslagmoment. Een moment waarop ik zowel iets moet afsluiten als het sein voor een nieuw begin mag geven. Aan de ene kant wil ik mijn complimenten en dank uitspreken voor de enorme inzet van de talloze medewerkers die met veel enthousiasme dit congres tot stand hebben gebracht. Voor ArtEZ was het een eer deze discussies te mogen organiseren. Het gaf ons de kans onze huidige praktijken op het gebied van pedagogiek en onderzoek transparant te maken. Het bood ons de gelegenheid toekomstige trajecten te laten zien die wij uitstippelen voor onze huidige en aankomende studenten. Hierdoor konden wij u uitnodigen om de verschillende omgevingen die wij representeren diepgaand te verkennen. Het congres vormde een platform waarop wij niet alleen de kracht van onze bestaande portfolio’s over het voetlicht konden brengen, maar ook de nieuwe visies waar we naartoe werken – de inaugurale lezing van ons nieuwe lectoraat Product & Interior Design door dr. Jeroen van den Eijnde, de nieuwe trajecten voor de Graduate School, de onderzoekscentra die we ontwikkelen en de gemeenschappen waarmee we samenwerken om een robuuste, bestendige onderzoekstoekomst op te bouwen.

Onze lectoren die het thema met visie formuleerden, de plannings- en strategieteams die deze visie uitwerkten en invulling gaven, de medewerkers, alumni en collega’s hier en in het buitenland die deelnamen aan de gesprekken, de gasten die de grenzen van onze eigen kaders verlegden en nieuwe denkwijzen aanreikten, en de studenten die met een kritische blik de dialoog aangingen over pedagogiek, praktijk en onderzoek. Allemaal hebben ze bijdragen aan het creëren van een stimulerende omgeving die onze vertrouwde ruimtes en gangen bij ArtEZ nieuw elan hebben ingeblazen.

Aan de andere kant staan wij allen, geïnspireerd door de contacten en gesprekken van de afgelopen twee dagen, voor de uitdaging iets van dit congres te maken. Nu dit congres achter de rug is en we de enorme mogelijkheden kennen die uit deze gesprekken voortvloeien, hopen we van harte dat deze dialoog een praktische toepassing vindt. We nemen afscheid van onze gasten en laten de nieuwe contacten die we hebben gemaakt in ons omgaan. Maar tegelijkertijd maken we ons op voor een voortzetting van de gesprekken en een vruchtbare samenwerking ondanks onze meningsverschillen. Deze twee intensieve dagen hebben ons bovenal geleerd dat we behoefte hebben aan nieuwe idiomen, conceptuele kaders, omzettingspraktijken, pedagogische intenties en samenwerkingsprocessen die onze ambities voor de toekomst van onderzoek in onze kunst- en ontwerppraktijk waar kunnen maken.

We mogen ons gelukkig prijzen met de brede kennis die bij de docenten en lectoren in onze hogeschool aanwezig is, en we hopen deze kennis de komende tijd te kunnen uitbreiden. Namens alle gemeenschappen in de hogeschool maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u te bedanken dat u deel uitmaakt van dit begin bij ons. Voor onze gasten die hier voor het eerst kwamen, hoop ik dat dit de eerste van nog vele reizen zal zijn. En voor onze vrienden en partners die ons blijven ondersteunen, hoop ik dat dit congres een mijlpaal zal zijn in ons streven naar het gezamenlijk ontwikkelen van onderzoeks- en onderwijsblokken. En voor ons allen, die deel mochten nemen aan deze debatten en discussies, hoop ik dat er een gevoel van gezamenlijke noodzaak en enthousiaste samenwerking ons tot vervolgstappen brengt zodat de impuls die van dit congres uitgaat, uitmondt in nieuwe locaties, instellingen, disciplines en gesprekken.

Met hartelijke groet namens het College van Bestuur, Nishant Shah Dean Graduate School ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Deel dit