Naar overzicht

Marjolijn Brussaard benoemd tot lid bestuur Vereniging Hogescholen

Marjolijn Brussaard benoemd tot lid bestuur Vereniging Hogescholen
1 dec 2017
1 dec 2017
Marjolijn Brussaard benoemd tot lid bestuur Vereniging Hogescholen

In de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen is Marjolijn Brussaard, voorzitter CvB ArtEZ hogeschool voor de kunsten, benoemd als lid van het bestuur van de Vereniging hogescholen.

De Vereniging Hogescholen zet zich in voor HBO onderwijs en onderzoek, beïnvloedt de politieke besluitvorming en is een belangrijke lobby & gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden zoals het ministerie van OCW, de inspectie en de NVAO. ArtEZ hogeschool voor de kunsten is verheugd met de benoeming van mevrouw Brussaard tot lid van het bestuur. Met haar benoeming representeert zij, behalve kunstonderwijs, het HBO onderwijs in het oosten van Nederland.

Marjolijn Brussaard: “ Behalve het behartigen van de belangen van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland, is het goed dat specifiek het kunstonderwijs een stem krijgt in belangrijke debatten. Bijvoorbeeld over onderzoek in het hoger onderwijs. Kunsteigenonderzoek is nog onbekend en onbekend maakt onbemind. Gisteren wonnen wij met een onderzoek nog de derde prijs bij de RAAk-awards. De eerste keer dat een dergelijke innovatieprijs naar een kunstinstituut gaat. Het wordt tijd te laten zien wat kunst óók kan zijn en dat de creativiteit van kunstenaars onmisbaar is bij innovatie”. Ook internationaal is ArtEZ al jaren vertegenwoordigd in belangrijke discussies en draagt daarmee bij aan de (inter)nationale profilering van onderwijs en kunst.

Marjolijn Brussaard is naast voorzitter van het CvB van ArtEZ ook Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA), Nottingham International Ambassador en bestuurslid van Bridge to Liberation.

Nieuwe samenstelling bestuur VH
De benoemingsperiode van mevrouw Brussaard loopt van maart 2018 tot maart 2021, als het huidige lid, de heer Rüpp zijn tweede zittingstermijn afrondt. De heren Jan Bogerd, voorzitter CvB van Hogeschool Utrecht en Henk Hagoort, voorzitter CvB Windesheim, treden per 1 januari al toe als nieuwe leden van het bestuur. De zittingsduur van de nieuwe bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

Deel dit