Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kees Vuyk wint de Socrateswisselbeker 2018 met zijn boek Oude en Nieuwe ongelijkheid

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
  • ArtEZ-prijswinnaars
Kees Vuyk wint Socrates Wisselbeker
Kees Vuyk wint Socrates Wisselbeker

De Socrates Wisselbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017 gaat naar Kees Vuyk, oud-directeur van Artez Academie voor Art & Design in Zwolle. De prijs werd tijdens de Nijmeegse Nacht van de Filosofie uitgereikt.

Volgens juryvoorzitter Paul Cobben was het geen makkelijke beslissing, maar de vijfkoppige jury heeft gekozen voor het boek dat naar haar mening de meeste discussie zal opwekken en een belangwekkende bijdrage kan leveren aan de oplossing van een van de grote vraagstukken van deze tijd: wanneer participatie in de moderne samenleving vraagt om een opleidingsniveau waaraan niet iedereen kan voldoen, hoe kun je dan toch zorgen dat recht gedaan wordt aan de vrijheid en gelijkheid van allen?

Over het werk schrijven ze: "Vuyk gaat in op de nieuwe tweedeling in de samenleving, tussen degenen die zich wel voelen en baat hebben bij de globalisering en de Europese integratie en degenen die niet kunnen profiteren van deze grote internationale ontwikkelingen. Vuyks stelling is dat het oude recept van de sociaaldemocratie om de kloof met de onderklasse te dichten, verheffing door onderwijs, niet meer voldoet. De sociale mobiliteit die dit kan bewerkstelligen heeft inmiddels zijn grenzen bereikt. Daarmee zet hij een urgent probleem stevig op de agenda: hoe wordt voorkomen dat ongelijkheid in opleidingsniveau ook leidt tot ongelijkheid in deelname aan de samenleving?"