Naar overzicht

Promotie onderzoek Emiel Copini

Emiel Copini
8 feb 2019
8 feb 2019
Emiel Copini
Emiel Copini

Emiel Copini promoveert met proefschrift ‘Tussen willen en weten. Cultuur, cultuuronderwijs, en de ontwikkeling van metacognitie in de adolescentie’.

Emiel Copini (1981), binnen ArtEZ werkzaam als docent bij de Master Kunsteducatie en de bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, verdedigt op 14 februari zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn dissertatie stelt hij dat inzicht in het verschil tussen visie en theorie ten aanzien van kunst- en cultuuronderwijs nodig is om tot een zinvolle verbinding te komen van wat we willen en weten van kunst en cultuur. Dit doet hij in de eerste plaats vanuit een beleidsperspectief: wat is, kan en doet een theorie tussen de vele visies? In de tweede plaats geeft hij inzicht in het cultureel bewustzijn van jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar: wat is er bekend over de wijze waarop jongeren in allerlei media reflecteren op (hun) cultuur? In de derde plaats laat hij zien hoe docenten in het voortgezet onderwijs zich gezamenlijk kunnen verhouden tot het cultureel bewustzijn van jongeren wanneer zij vakoverstijgend, betekenisvol onderwijs nastreven.

Copini brengt zijn onderzoek op verschillende plekken al in praktijk. Zo werkt hij vanuit Keunstwurk als adviseur in kunst- en cultuuronderwijs samen met middelbare scholen waar de wens om betekenisvol, vakoverstijgend onderwijs te ontwikkelen vanuit de kunst- en cultuurvakken wordt gedeeld. Co-creatie en experimentele samenwerkingsvormen tussen docenten, maar ook met kunstenaars, musea, theaters en andere culturele instellingen, maken het mogelijk om vanuit een frisse blik te bevragen hoe ‘onderwijs’ en ‘school’ zich zouden kunnen verhouden tot de wereld. Zijn interesse gaat met name uit naar de vraag hoe artistiek handelen, maatschappelijke betrokkenheid en theoretisch denken gecombineerd kunnen worden, zonder de eigenheid van die vermogens uit het oog te verliezen. ArtEZ lijkt de uitgelezen plek om dit samen met onderzoekers, studenten en docenten verder te verkennen. De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 14 februari 2019, 14:30 uur, in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen, zie  https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/?hfId=100229 (Hier is ook de online versie van het proefschrift ‘Tussen willen en weten. Cultuur, cultuuronderwijs, en de ontwikkeling van metacognitie in de adolescentie’ te raadplegen).

Deel dit