Naar overzicht

Cultuurbrief Van Engelshoven schept vertrouwen

Marjolijn van Dijk Fotografie
13 mrt 2018
13 mrt 2018
Marjolijn van Dijk Fotografie
Marjolijn van Dijk Fotografie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven presenteerde 12 maart jl. haar cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ waarin zij het voorgenomen beleid en investeringen toelichtte. Een eerste bestudering geeft vertrouwen voor de toekomst, aldus Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

Het cultuurbeleid is gebaseerd op vijf pijlers: ‘Cultuur maakt nieuwsgierig’, ‘Ruimte voor nieuwe makers en cultuur’, ‘Een leefomgeving met karakter’, ‘Cultuur is grenzeloos’ en ‘Een sterke culturele sector’. Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, kijkt positief naar de cultuurbrief: “De brief sluit naadloos aan bij de door ArtEZ ingeslagen richting”.

Regionale samenwerking
Geheel in lijn met het advies van de Raad van Cultuur, wordt aangestuurd op regionale samenwerking en versterking van cultuur in heel Nederland voor iedereen. Brussaard: “Ook ArtEZ heeft in haar strategische doelstellingen opgenomen dat een nauwe samenwerking in de stad en regio de band en mogelijkheden versterkt. We zijn dan ook heel blij dat dit beleid onze studenten en alumni mogelijkheden biedt voor de toekomst.” Zo wordt er bijvoorbeeld samen met de culturele instellingen van Arnhem gewerkt aan een gezamenlijke profilering van de kracht van de stad met het programma: ‘Arnhem, de stad van de makers van de toekomst’. Dit biedt een broedplaats voor jong talent die de ruimte en mogelijkheden krijgt te experimenteren, te ondernemen, te ontdekken en te maken. In de keten ontstaan door samenwerking nog meer aansluitingen van jonge makers en jonge creatieve ondernemers. “Ook in Enschede en Zwolle hebben vergelijkbare initiatieven en samenwerkingen steeds meer vorm gekregen.” aldus Brussaard.

Het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd
Nieuwe generaties waarderen andere en nieuwe vormen van kunst en cultuur. De onderkenning dat cultuur hierdoor meer pluriform wordt heeft een plaats gekregen in het beleid. Zo wordt ook popmuziek voor het eerst genoemd. Brussaard: “Nederland is een goed muziek export land dus die keuze is bijna logisch. Maar zonder kweekvijver geen topkunstenaars en dat is precies het evenwicht wat in de beleidsnota goed tot zijn recht komt.”

Kunst en cultuur hoort thuis in het curriculum op het primair en voortgezet onderwijs
Hier ligt de basisopdracht van alle kunstopleidingen en met name de docentenopleidingen in kunsten. ArtEZ neemt die uitdaging graag aan door vanuit vakmanschap, nieuwe didactiek en pedagogiek. Brussaard: “Onder andere gebaseerd op ons recente onderzoek in kunsteducatie Kunst en Cultuur, zetten we in op het verwerven van de ‘21st century skills’ en dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.”

Invulling van werk- en regiegroepen
In de cultuurbrief wordt gerefereerd aan een aantal werk- en regiegroepen die in de komende tijd zich zullen buigen over vraagstukken over onder andere de invulling van de arbeidsmarktagenda en het ontwikkelen van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. Brussaard: “Wij zijn niet in de positie om de minister te adviseren, maar we hopen dat wij deel kunnen nemen in deze groepen, omdat de kiem van succes op de arbeidsmarkt vaak op de opleiding gelegd wordt. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid. Door samenwerking kunnen we meer bereiken in kortere tijd”.

Agents of change
De cultuurbrief benadrukt dat er veilige haven dient te zijn voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers, waarop ook kritiek geleverd kan worden. Brussaard: “Niet voor niets noemen we ArtEZ studenten de ‘agents of change’. Inclusief en diversiteit worden omarmd op onze Hogeschool en naast een basis van respect is dat het goede uitgangspunt om samen vanuit verschillende standpunten kritisch te reflecteren op eigen werk en de maatschappij.” ArtEZ leidt haar studenten op tot zelfstandige, innovatieve en ondernemende kunstprofessionals die hun vak beheersen en altijd op zoek zijn naar de randen van hun discipline voor samenwerking, het blootleggen van grenzen en door op het scherpst van de snede bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Deel dit