Naar overzicht

Creatieve vakscholen starten academische werkplaats

Creatieve vakscholen  starten academische werkplaats
19 dec 2017
19 dec 2017
Creatieve vakscholen  starten academische werkplaats

Donderdag werd in Eindhoven door creatieve vakscholen SintLucas en Cibap het startschot gegeven voor een Academische Werkplaats. De werkplaats wordt gevormd uit een groep innovatieve docenten, die de taal van het creatieve denken en werken, in onderwijs en ondernemen door ontwikkelen door middel van onderzoek. De Academische Werkplaats maakt onderdeel uit van de Leerstoel Creativiteit die in oprichting is. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder ArtEZ (op de foto: Jeroen Lutters).

De beide aanwezige wethouders Mary-Ann Schreurs (Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid- Eindhoven) en Jan Brink (Onderwijs, Cultuur en Initiatiefrijk Zwolle) onderstreepten het belang van creativiteit als sleutelfactor om antwoorden te vinden op vragen van morgen. In vervolg hierop ontmoeten beide wethouders elkaar in januari in Zwolle om gezamenlijke topics te benoemen die kunnen worden opgenomen in de onderzoeksagenda van de leerstoel. Voor beide regio’s liggen er op voorhand veel gemeenschappelijke aanknopingspunten zo werd donderdag geconstateerd.

Vanuit No School is door SintLucas en Cibap met partners in de creatieve industrie, meerdere kennisinstellingen en andere belanghebbenden een coalitie gevormd die met een aantal universiteiten in gesprek is om te bepalen waar de leerstoel zal worden gevestigd. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.

Deel dit