Naar overzicht

Conclusie Erasmus+: 8,8 voor Next Move

Conclusie Erasmus+: 8,8 voor Next Move
20 jun 2019
20 jun 2019
Conclusie Erasmus+: 8,8 voor Next Move

Eenduidige Europese onderwijsmodule ontwikkelen voor toekomstige dans- en muziekdocenten
Het driejarige onderzoeksproject Next Move, waarbij drie podiumkunstopleidingen uit drie verschillende landen samenwerkten op het gebied van interdisciplinariteit en inclusie, vond plaats van 2015 t/m juni 2018. Het betrof de ArtEZ Bachelor Docent Dans (Arnhem), Dance Pedagogy Department van DOCH (Zweden) en SDP, RAMA (Denemarken). Doel van deze samenwerking was om een eenduidige Europese onderwijsmodule te ontwikkelen voor toekomstige dans- en muziekdocenten.

Next Move afgesloten met 88 uit 100 punten als score vanuit Erasmus+.
Nu het officiële evaluatierapport binnen is wordt het internationale Next Move project definitief afgesloten met 88 uit 100 punten als score vanuit Erasmus+. Deze council voor universitair en hoger onderwijs ondersteunt o.a. organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken.
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten startte met Next Move een eerste Erasmus+ project, met een resultaat op trots op te zijn. De commissie omschreef in het rapport: “This project should be considered a success and large portions of it should be considered as examples of best practice in the KA2 programme.” Oftewel, een groot succes met voorbeeldfunctie voor het KA2 programma waaraan deel werd genomen. De verschillende evenementen, zowel lokaal, nationaal en internationaal brachten én brengen nog steeds een waardevolle bijdrage voor de lange termijn, omdat ze gratis en online toegankelijk zijn. Ook wordt het innovatielevel en de manier van samenwerken geprezen: “Collaborations of this sort in this field are uncommon and thus the project itself had a large innovation potential, but given the way the participating organizations were able to adjust their methodologies (for example, increased student participation) and the quality of the dissemination plan/material this project has surpassed original expectations.”

Manier van werken vindt actieve doorstroom
Er zit nog zoveel inspiratie en impact bij de opleidingen, dat de manier van werken een actieve doorstroom heeft gevonden. Zo zet de ArtEZ Bachelor Docent Dans de manier van onderzoeks-gericht werken voort o.a. binnen het Docent Dans Event, dat dit jaar een vernieuwde vorm kende. Ook worden er momenteel innovaties doorgevoerd in het curriculum en is het nieuwe internationale onderzoeksprogramma ‘Joint Module’ al van start gegaan. Hier ligt de nadruk naast internationalisering ook op de uitwisseling tussen studenten en docenten van de verschillende instituten en bijbehorende community. Eerder verscheen het boek ‘Next Move LAB: De dansdocent in 2025’ vol relevante artikelen dat online kan worden besteld.

Deel dit