Naar overzicht

Nieuw boek van ArtEZ Press: Componisten van Babel

voorkant boek
30 jun 2016
30 jun 2016
voorkant boek

Componisten van Babel – Veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen is zojuist verschenen bij ArtEZ Press. De essaybundel over het werk van tien componerende generatiegenoten in het Nederlands taalgebied is geschreven door musicoloog en muziekpublicist Joep Christenhusz (1983).

Joep Christenhusz onderzocht de wijze waarop de Babylonische diversiteit van onze huidige muziekcultuur doorwerkt in onze hedendaagse verhouding tot muziek. Hoe wordt muziek gecomponeerd en beluisterd in een tijd waarin opera en symfonische muziek probleemloos hand in hand gaan met pop, rock, house en jazz? Hoe wordt zij ervaren in een wereld waarin traditionele muzikale vormen en stijlen een vitaal verbond aangaan met moderne technologie, nieuwe media en de multizintuiglijke mindset die eigen is aan de hedendaagse beeld - en - eventcultuur?
Aan de hand van een inleidend essay en tien hoofdstukken toont Christenhusz hoe de hybride 21e-eeuwse ervaringswijze een klinkend beslag krijgt in het werk van Michel van der Aa, Joachim Brackx, Wilbert Bulsink, Micha Hamel, Daan Janssens, Mayke Nas, Annelies van Parys, Stefan Prins, Joey Roukens en Merlijn Twaalfhoven.

Componisten van Babel is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, de Société Gavigniès, November Music en het lectoraat Theorie in de kunsten van ArtEZ. Christenhusz deed onderzoek als kenniskringlid van dit lectoraat.

Paperback met flappen, 16,6 x 23,9 cm, 140 pagina’s, ca. 50 afbeeldingen, ISBN 978-94-91444-27-2, € 24,90.
Bestellen: http://www.ideabooks.nl/9789491444272-componisten-van-babel-veelstemmigheid-in-de-gecomponeerde-muziek-van-nu-in-nederland-en-vlaanderen 

Over ArtEZ Press

ArtEZ Press is de uitgeverij van ArtEZ en heeft ruim vijftig titels gepubliceerd. Met de boeken die ArtEZ Press publiceert, wordt onderzoek en theorievorming binnen de verschillende disciplines van het kunstonderwijs gestimuleerd. De publicaties bieden de mogelijkheid om de aanwezige kennis en kunde in kunst, cultuur en onderwijs te tonen. Sommige boeken kunnen fungeren als lesmateriaal, ook internationaal. Bovendien zijn de publicaties van ArtEZ Press ook bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur.
Meer informatie: http://artezpress.artez.nl/artezpress/

 

 

 

Deel dit