Naar overzicht

ArtEZ organiseert congres over Art Research - Call for papers

Congres Art Research op 18 en 19 november in Arnhem
14 jul 2016
14 jul 2016
Congres Art Research op 18 en 19 november in Arnhem
Congres Art Research op 18 en 19 november in Arnhem

Op 18 en 19 november organiseert ArtEZ een onderzoekscongres waarin de positionering van kunsteigen onderzoek, tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek centraal staat. Het congres - getiteld Art Research || Refl(a)cting on Arts, Design and Art Education - zal bestaan uit een keur aan wetenschappers, kunstenaars, docenten, en studenten die ieder vanuit hun positie, vanuit de theorie en door het laten zien van concrete artistieke bijdragen, hun licht zullen laten schijnen op kunsteigen onderzoek. Het congres vindt plaats in Arnhem.

Onderzoek in en door de kunsten heeft zijn plek verworven in het internationale hoger onderwijs. Ook in Nederland. In het sectorplan van het kunstonderwijs in Nederland (2010) heeft Robbert Dijkgraaf nog eens onderstreept dat het Nederlandse kunstonderwijs unieke mogelijkheden kent om een kunsteigen vorm van onderzoek te ontwikkelen. ArtEZ heeft dit opgepakt en het verrichten van kunsteigen onderzoek zelfs tot beleidsmatig uitgangspunt gemaakt.

Tijdens het congres wil ArtEZ zich als universiteit van kunsten (ArtEZ University of the Arts) buigen over de vraag: 'Wat is kunsteigen onderzoek?'. Vanuit drie centrale thema’s:

  • Artistic research (visual and performative arts)
  • Design research (architecture and design) en
  • Art educational research

worden inspirerende voorbeelden getoond en wordt stilgestaan bij hoe ArtEZ zich verhoudt tot andere onderzoeksinstellingen, zowel nationaal als internationaal. 

Call for papers

Wij roepen iedereen op, kunstenaar en wetenschapper, student en docent, een bijdrage te leveren teneinde ‘kunsteigen’ onderzoek binnen het hoger onderwijs verder te onderzoeken en haar positie te versterken. U wordt uitgenodigd een presentatie te geven over een onderwerp dat aansluit bij de thematiek van de conferentie. De presentatie kan de vorm krijgen van een korte lezing (20 minuten max.) of poster presentatie. Er is ook ruimte voor een performance of een andersoortige presentatie. Wij vragen u om in dit geval expliciet te maken (in bijvoorbeeld een verklarende tekst) welke onderzoeksmethode u gebruikt. Onderdeel van deze lezingen en presentaties zal nadrukkelijk het gesprek zijn over uw onderzoek, de toegepaste methodologie en resultaten.

Deadline voor inzending

Stuur een samenvattende tekst/ poster presentatie / plan voor performance etc. voor 1 oktober 2016 naar studiumgenerale@artez.nl.

De selectie van de bijdragen wordt verzorgd door de lectoraten van ArtEZ. Uiterlijk 15 oktober hoort u van ons.

Organiserende partners

ArtEZ University of the Arts – ArtEZ Lectoraten Product & Interior Design, Fashion Design, Theory in the Arts, Education in Arts and Culture, Theatre and Dance (i.f.) en ArtEZ studium generale.

Meer informatie over het totale programma van de conferentie is vanaf 19 september te vinden op www.artez.nl/agenda. Aanmelden kan vanaf 10 oktober.

Deel dit