Naar overzicht

ArtEZ afstudeerders vinden vaker een baan dan gemiddeld in het HBO

ArtEZ afstudeerders vinden vaker een baan dan gemiddeld in het HBO
20 apr 2018
20 apr 2018
ArtEZ afstudeerders vinden vaker een baan dan gemiddeld in het HBO

ArtEZ afstudeerders vinden vaker een baan dan gemiddeld in het HBO. De Werkloosheid onder hbo’ers is gedaald naar het niveau van voor de crisis. De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het vierde jaar op rij gedaald, namelijk van 4,6 % in 2016 naar 3,2% in 2017. Bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten is dat zelfs nog lager, namelijk 2,1%. De werkloosheid is onder hbo-afgestudeerden sinds 2013 voortdurend gedaald. In 2017 was 3,2% werkloos. Dat is een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd, waarvan 1,4 procentpunt het laatste jaar. De werkloosheidspercentages liggen nu weer op het niveau van tien jaar geleden, vóór de economische crisis. Deze resultaten zijn gepresenteerd in de HBO-Monitor 2017.

Bijzondere positie van ‘kunst’ binnen hbo

‘Kunst’ is een zeer selectieve sector binnen het hoger beroepsonderwijs. Met 20.000 toekomstige creatieve professionals vormt deze groep 4% van het totaal aantal studenten in het hbo. De omvang van de opleidingen is al jaren stabiel door bewust beleid. Studenten in het hbo kunstonderwijs hebben een hoge motivatie. Het kunstonderwijs heeft de laagste uitval en het hoogste studiesucces van alle sectoren in het hbo.

Over HBO-Monitor 2017

De bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de kennisbank feiten en cijfers van de Vereniging Hogescholen en uit de HBO-Monitor 2017. Dit is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Research-centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. In de HBO-Monitor 2017 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2015/2016 centraal. Eind 2017, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.500 van deze afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De totale respons bedroeg ruim 40% van alle hbo-afgestudeerden. Het gaat hier om associate degree, bachelor- en masterstudenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van het rapport ‘Van starter tot gevorderde, de loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen’.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.hbomonitor.nl of in de kennisbank
‘Feiten en Cijfers’ op www.vereniginghogescholen.nl

Deel dit