Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Annemarie Reitsma hoofd Master of Music

  • Muziek
Annemarie Reitsma
Annemarie Reitsma

Per 1 september jongstleden is Annemarie Reitsma officieel begonnen als hoofd van de Master of Music. Sinds november 2015 was zij als interim hoofd werkzaam binnen het conservatorium en onder meer verantwoordelijk voor het schrijven van het meerjarenplan, het in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie verder uitwerken en implementeren van een plan rondom werving van masterstudenten, het verankeren van de onderzoekscomponent binnen en het vormgeven van de gezamenlijkheid binnen de master.

Annemarie behaalde haar doctoraal culturele studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was als producent en productieleider werkzaam voor diverse kleinschalige operagezelschappen, orkesten en festivals, het samenwerkingsverband Opera Nu en het Nederlands KamerOpera Festival.

Naast haar functie als hoofd van de Master of Music is Annemarie ook nog directeur van het Kameroperahuis in Zwolle.

Wij zijn dan ook blij dat we Annemarie na een zorgvuldige open sollicitatieprocedure hebben kunnen benoemen en kijken uit naar de uitbouw van de Master of Music in de komende jaren.