Naar overzicht

AKI ArtEZ directeur Marc Boumeester gepromoveerd

foto promotie Rapenburg Leiden
11 mrt 2016
11 mrt 2016
foto promotie Rapenburg Leiden
Promotie Marc Boumeester in Leiden, 9 maart 2016

AKI ArtEZ directeur Marc Boumeester is afgelopen woensdag 9 maart gepromoveerd bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) van de Universiteit van Leiden. Zijn promotor was Professor doctor Kitty Zijlmans, zijn co-promotor doctor Andrej Radman. LUCAS biedt onderdak aan verschillende academische subdisciplines, die de periode vanaf de Klassieke Oudheid tot nu bestrijken. LUCAS is bij uitstek toegerust voor de bestudering van het brede concept van de kunsten en van de snel veranderende ideeën en theorieën over culturele productie als reactie op maatschappelijke veranderingen.

Marc’s proefschrift  en filosofisch betoog  “The Desire of the Medium” onderzoekt de verschuiving van het alleenrecht van de mens op de term verlangen. Het probeert vanuit verschillende uitgangspunten aantoonbaar te maken dat het medium ook over verlangen beschikt. Marc is al jaren een gefascineerde verkenner van dit terrein. Gedeelten van het proefschrift  werden eerder gepubliceerd in diverse wetenschappelijke media.

Citaat uit de samenvatting The Desire of the Medium:
“Arts and design operate on the level of problematising: they do not reproduce the visible, they make visible. By this, I am suggesting that there is no preconceived objective criterion: all perception needs to be produced. A critical supposition is that the complexity of the world cannot be reduced to either macro- or micro-systems or models (anti-representation). The only interesting route to pursue is to investigate what a medium does (asignification), not what it is (essentialism). My interest lies in affective capacities, not inherent properties and their respective place in any taxonomy or ontological setting. This requires the exploration of a non-hierarchical, flat ontology based on the equality of all parties (human and nonhuman). I propose four backgrounds against which to investigate the desire of the medium: ethoscape (which deals with affect), ideoscape (which deals with concepts), mediascape (forms of expression) and technoscape (forms of content). The desire of the medium is located somewhere in the middle between affect, concept, expression and content.”
Uitgebreide informatie over The Desire of the Medium: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38517

Deel dit