Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

College van Bestuur & Studenten voor Palestina gezamenlijke verklaring

Beste ArtEZ-gemeenschap, collega-kunstinstellingen en kunstenaars, 
De afgelopen maanden hebben we met afschuw en verdriet naar Gaza gekeken. Dit leidde tot gesprekken tussen studenten en het college van bestuur van ArtEZ. Deze brief en de inhoud ervan zijn het resultaat van deze gesprekken. ArtEZ wil niet medeplichtig zijn door stil te blijven. We zijn erg trots dat ArtEZ en haar studenten in staat zijn geweest om tot vruchtbare dialogen en een gezamenlijke verklaring te komen. 
 
We veroordelen de aannemelijke genocide (volgens het Internationaal Gerechtshof) die door de staat Israël op de Palestijnen wordt gepleegd, en we veroordelen het geweld gepleegd door Hamas. 
 
Het bestuur en de studenten van ArtEZ roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en het stopzetten van de aanval op Rafah zoals bevolen door het Internationaal Gerechtshof op vrijdag 24 mei 2024. 
 
Aangezien arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof voor de leiders van de staat Israël, zullen we niet, zoals we al deden, deelnemen aan activiteiten met instellingen voor hoger onderwijs die de staat Israël ondersteunen of door de staat Israël worden ondersteund. 
 
We hebben onze overeenkomst met de Bezalel Academy of Arts op 15 mei opgeschort. De bestaande regeling omvatte studentenuitwisselingen, deze waren gebaseerd op individuele verzoeken en werden beoordeeld op inhoudelijke gronden. Er waren geen financiële overdrachten betrokken bij deze uitwisselingen. 
 
De Vereniging Hogescholen werkt samen met studenten aan een ethisch kader. Afhankelijk van dat kader zullen we over verdere maatregelen besluiten. 
 
Aangezien arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof voor de leiders van Hamas, zullen we niet, zoals we al deden, deelnemen aan activiteiten met instellingen voor hoger onderwijs die Hamas ondersteunen of door Hamas worden ondersteund. 
 
Bij het beëindigen van samenwerkingen moeten we ook vooruit kijken naar nieuwe verbindingen. Met dit in gedachten staan we open voor samenwerking met Palestijnse instellingen. 
 
Het is en blijft van vitaal belang te benadrukken dat alle studenten, ongeacht nationaliteit, welkom zijn om zich in te schrijven bij ArtEZ. We wijzen niemand af op basis van etniciteit of nationaliteit. 
 
ArtEZ zal het beleggingsbeleid van het momenteel gebruikte pensioenfonds (ABP) via de Vereniging Hogescholen ter sprake brengen. 
 
ArtEZ benadrukt het belang van vrijheids van meningsuiting en het demonstratierecht. 
 
Op een van onze gebouwen aan de Oude Kraan staat de tekst "Art is the mother of resistance". Wij vinden het cruciaal om daad bij woord te voegen en ons te verzetten en uit te spreken tegen elke vorm van onderdrukking in onze samenleving. 
 
We willen het belang benadrukken dat wij hechten aan onze universiteit als zijnde een plek voor kunst, debat, reflectie en meningsvorming. Het is onze verantwoordelijkheid om deze ruimte te bieden en uit te breiden. 
 
Als je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de studentenbeweging of zelf actief wilt worden, kun je hen vinden op Instagram @olivebranchartez 
 
Geschreven door het College van Bestuur van ArtEZ University of the Arts en The Olive Branch, de ArtEZ-studenten voor Palestina-beweging. 
 
 
We Journey towards a Home 
Door Mahmoud Darwish  
 
We journey towards a home not of our flesh. Its chestnut trees are not of our bones. 
Its rocks are not like goats in the mountain hymn. The pebbles' eyes are not lilies. 
We journey towards a home that does not halo our heads with a special sun. 
Mythical women applaud us. A sea for us, a sea against us. 
When water and wheat are not at hand, eat our love and drink our tears . . . 
There are mourning scarves for poets. A row of marble statues will lift our voice. 
And an urn to keep the dust of time away from our souls. Roses for us and against us. 
You have your glory, we have ours. Of our home we see only the unseen: our mystery. 
Glory is ours: a throne carried on feet torn by roads that led to every home but our own! 
The soul must recognize itself in its very soul, or die here.
 

Addendum van de studenten
 
In dit addendum delen wij, The Olive Branch, de ArtEZ-studenten voor Palestina-beweging,
enkele van onze standpunten die het CvB niet wilde onderschrijven.

Al onze acties en initiatieven erkennen de stakingslijn die het Palestijnse verzet voor ons
heeft getrokken. We staan in volledige solidariteit met PACBI en eisen nog steeds dat ArtEZ
zich aansluit bij de academische en culturele boycot van de Israëlische zionistische entiteit.

We veroordelen het brute politiegeweld tegen alle anti-genocide demonstranten.

Hoewel we alle oorlogsmisdaden veroordelen, erkennen we dat geweld gepleegd door een
bezet volk niet even zwaar moet worden veroordeeld als geweld gepleegd door de bezetter;
geweld voltrekt zich niet in een vacuüm. Het internationaal recht bepaalt dat bezette
volkeren het recht hebben om zich te verzetten (Protocol I van de Verdragen van Genève),
hieruit volgt dat Palestijnen het recht hebben op gewapende strijd.

Zionisme is een settler-colonial project en Israël de hedendaagse voorhoede van westers
imperialisme en white-supremacist colonialism. Het zionistische project wordt staande
gehouden door de verbeten steun van het Westen en andere mogendheden vanwege hun
respectieve financiële en geopolitieke belangen. Sommige van hen, waaronder Nederland
dat F-35-onderdelen levert, maken zich schuldig aan medeplichtigheid aan genocide
(Genocideverdrag Artikel III, e). De oprichters van Israël achtten de etnische zuivering van
Palestijnen en de Palestijnse cultuur noodzakelijk om de Israëlische etnostaat te laten
overleven. De huidige genocide is dan ook geen afwijking, maar slechts de culminatie van
de principes waarop Israël is opgericht.

ArtEZ schort haar banden met medeplichtige Israëlische instellingen op, maar alleen totdat
de 'oorlog' voorbij is. ArtEZ houdt deze instellingen dus verantwoordelijk tijdens hun
genocidale campagne, maar niet daarna. Verder weigert ArtEZ hen verantwoordelijk te
houden voor hun medeplichtigheid aan apartheid en kolonialisme. Volgens ArtEZ komt dit
door het ontbreken van een bestaand ethisch kader. Dit kader zal worden ontwikkeld door
de Vereniging Hogescholen in samenwerking met studenten.

Gezien het beleid van de Nederlandse staat, en de tendens van instellingen om beleid van
hogeraf te evenaren, zijn we sceptisch dat dit kader moreel juist zal blijken. Maar we hopen
ongelijk te krijgen.

Het ABP investeert miljarden in illegale nederzettingen op gestolen Palestijns land. We
willen dat ArtEZ zich hardmaakt binnen de nationale organisatie Vereniging Hogescholen,
waar zij deel van uitmaakt, om te desinvesteren van deze illegale nederzettingen dan wel
om een ander pensioenfonds te vinden om mee samen te werken.

We roepen andere onderwijsinstellingen op om te desinvesteren van Israëlische instellingen
en een verklaring af te leggen waarin zij zowel de genocide door Israël op Palestijnen als de
Israëlische apartheid veroordelen. We roepen hen op om hun platform en macht te
gebruiken om zich uit te spreken en te handelen naar de progressieve waarden die zij
verkondigen. We veroordelen de hypocrisie van instellingen die bijdragen aan een koloniaal
nederzettingsproject terwijl ze dekoloniaal onderwijs aanbiedt aan haar studenten.
 
 

Fuck Your Lecture on Craft, My People Are Dying
Door Noor Hindi

Colonizers write about flowers.
I tell you about children throwing rocks at Israeli tanks
seconds before becoming daisies.
I want to be like those poets who care about the moon.
Palestinians don’t see the moon from jail cells and prisons.
It’s so beautiful, the moon.
They’re so beautiful, the flowers.
I pick flowers for my dead father when I’m sad.
He watches Al Jazeera all day.
I wish Jessica would stop texting me Happy Ramadan.
I know I’m American because when I walk into a room something dies.
Metaphors about death are for poets who think ghosts care about sound.
When I die, I promise to haunt you forever.
One day, I’ll write about the flowers like we own them.