Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Trots op bovengemiddelde tevredenheid over betrokkenheid, contact en docenten

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen

ArtEZ-studenten zijn blij met het onderwijs, de faciliteiten en docenten van ArtEZ, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2024 (NSE). Vooral over de docenten en de betrokkenheid en contact zijn onze studenten zeer tevreden. De resultaten van de NSE bieden jaarlijks waardevolle inzichten voor het verder ontwikkelen van ons onderwijs.

Beeld: Landelijk Centrum Studiekeuze
Beeld: Landelijk Centrum Studiekeuze

Feedback van studenten zeer waardevol

ArtEZ krijgt hogere waarderingen dan het hbo-landelijk gemiddelde. Zo zijn onze studenten bovengemiddeld tevreden over de kernthema’s ‘Betrokkenheid en contact’ (net als in 2023 een 4,02) en ‘Docenten aan de opleiding’ (4,02 vergelijkbaar aan 3,99 in 2023). We zijn trots op deze hoge scores op twee sterke thema’s die elkaar mooi aanvullen. Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur van ArtEZ: “Dit illustreert onze betrokkenheid als hogeschool en de enorm belangrijke rol die onze docenten spelen; niet alleen in het lesgeven, maar ook in aandacht en contact.” Het kernthema ‘Aansluiting op de beroepspraktijk’ laat een kleine daling zien ten opzichte van vorig jaar en van het landelijk gemiddelde. Het verschil is niet significant, maar heeft wel de volle aandacht. Dit geldt zowel voor het opdoen van vaardigheden voor, alsook het contact met de beroepspraktijk. De waardevolle feedback die de studenten meegaven over de beroepspraktijk nemen we hierin mee.

Stijging waardering Engelstalig onderwijs

ArtEZ is de thuisbasis voor een diverse, internationale gemeenschap van studenten en docenten. Een deel van onze opleidingen wordt volledig in het Engels gegeven. Optimale beheersing van de Engelse taal staat dan ook blijvend hoog op onze agenda. Daarom zijn we extra blij met de studentenwaarderingen op dit gebied! De detailscore voor het helder overbrengen van de lesstof in het Engels is significant gestegen: 4,10 in 2024 ten opzichte van 3,86 in 2023. Aansluitend is, binnen de themascore ‘Internationale Studenten’, ook de score voor de beheersing van de Engelse taal gestegen (4,42 ten opzichte van 4,20 in 2023).

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder studenten in het hoger onderwijs. Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en hogeschool. Dit jaar gaven ruim 268.000 hbo- en wo-studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling.

Alle praktische informatie over de NSE vind je op de website van Landelijk Centrum Studiekeuze.