Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

500.000 euro vanuit het Rijk voor EnschedeLab

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving

EnschedeLab, een consortium bestaande uit AKI ArtEZ Academie voor Art & Design, de Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en de gemeenten Enschede en Hengelo zijn gehonoreerd voor een Subsidie City Deal Kennis Maken (CDKM) 2023. Hiermee kunnen zij de komende 3 jaar een bedrag van 500.000 euro investeren in het ontwikkelen en benutten van kennis en expertise voor stedelijke vraagstukken. Primair doel van EnschedeLab is om stad en student samen te brengen. 

500.000 euro vanuit het Rijk voor EnschedeLab

Studenten en steden samenbrengen

De partners zien de stad als een waardevolle leeromgeving voor studenten. Die omgeving wordt volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma van de vier kennisinstellingen. Deze visie wordt niet alleen intern gedragen, maar ook gedeeld in de samenwerking tussen diverse organisaties. Gewerkt wordt aan een gezamenlijke kennisagenda, gericht op speerpunten zoals duurzame energie, de overgang naar een circulaire economie en innovatieve gezondheidszorg. We zien daarbij tal van mogelijkheden voor verbinding met de Agenda van Twente, de innovatieagenda waaraan de veertien Twentse gemeenten samen werken.

Ik ben enorm blij met de Subsidie City Deal Kennis Maken voor het EnschedeLab. Kunstenaars zijn altijd een drijvende kracht geweest achter fundamentele veranderingen in de maatschappij; met het kunstonderwijs als bakermat hiervan kunnen we samen met onze partners impact hebben op de samenleving, wat een belangrijke ambitie uit het instellingsplan van ArtEZ is."
Nicoline Loeper, directeur van de AKI

Wat is EnschedeLAB?

Binnen EnschedeLab hebben de partners een gezamenlijk, transdisciplinair onderwijsconcept ontwikkeld om studenten en steden samen te brengen. We dagen studenten van AKI ArtEZ Academie voor Art & Design, de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente uit om over de grenzen van hun instellingen heen samen te werken aan vernieuwende oplossingsrichtingen voor reële vraagstukken die in de steden spelen.

Angela Rijnhart van de gemeente Enschede is nauw betrokken bij het EnschedeLab:

We zijn enorm blij dat we deze samenwerking verder kunnen uitbouwen. Bij het werken aan de grote opgaven waarmee we allemaal dagelijks worden geconfronteerd, zoals de klimaatcrisis en stijgende energieprijzen, kunnen we alle kennis en creativiteit gebruiken die studenten, docenten en onderzoekers te bieden hebben.”

Onderwijs, community building en samenwerken

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het creëren van een stevige basis voor EnschedeLab, zodat nu de stap gezet kan worden naar een structurele inbedding van EnschedeLab in het onderwijs. Er is geëxperimenteerd met verschillende vormen van maatschappij georiënteerd onderwijs en met communitybuilding. In het begin van dit voorjaar vond bijvoorbeeld de challenge ‘H4ck the C!ty’ plaats (bekijk de aftermovie).

Wat we de komende 3 jaar gaan doen

In de periode 2023-2026 gaan we ons unieke onderwijsconcept structureel integreren in de lesprogramma’s van de vier onderwijsinstellingen. We beginnen komend najaar, waarbij we de resultaten van de laatste challenge, de verworven kennis en expertise, als basis zullen gebruiken voor toekomstige uitdagingen met betrekking tot digitale transitie. Door op te schalen en te institutionaliseren streven we ernaar EnschedeLab de komende jaren te verankeren binnen de organisaties. De resultaten worden geanalyseerd en ingezet ter versterking en verbreding van de samenwerking tussen de zes partners. Ook dienen ze als een voorbeeld voor andere regio’s die zich inzetten voor een leefbare toekomst in de regio.

Meer informatie over EnschedeLab