Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Iris Eshel nieuwe directeur masteropleidingen ArtEZ

Het College van Bestuur van ArtEZ University of the Arts is verheugd te kunnen melden dat per 1 september Iris Eshel benoemd wordt als directeur masteropleidingen. Het College van Bestuur meent in Iris een doortastende directeur te hebben gevonden, met veel affiniteit met het (kunst)onderwijs.

Fotograaf: Rob Niemantsverdriet
Fotograaf: Rob Niemantsverdriet

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in het hoger onderwijs in het creatieve domein, onder andere bij de HKU en Hogeschool Inholland, is zij op dit moment werkzaam als rector op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Naast aandacht voor mensen en processen heeft zij een ‘getting things done' mentaliteit en deinst ze er dan ook niet voor terug om teams te begeleiden bij het verbeteren of innoveren van onderwijs.  

Maarten Bremer, lid college van Bestuur:

Met alle eigenschappen, kennis en ervaring die Iris met zich meebrengt, zijn we ervan overtuigd dat we een directeur hebben gevonden die voor de masteropleidingen een verrijking zal zijn.” 

Iris Eshel:

"De enorme rijkdom aan verscheidenheid van de masteropleidingen binnen ArtEZ maakt me nieuwsgierig naar mogelijke gedeelde waarden, zoals het welbevinden van studenten en inclusie. Thema’s waarbij ook de ‘student voice’ een belangrijke rol speelt. Ook kijk ik ernaar uit om samen met de hoofden van de opleidingen te verkennen wat de prioriteiten zijn en waar ik kan ondersteunen in het aanbrengen van focus. Uiteindelijk met als doel om het verschil te kunnen maken voor studenten en waar nodig ruimte te creëren voor onderwijsteams." 

Naast haar benoeming bij ArtEZ, is Iris vorige week ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht voor 'Amsterdam 750 jaar', dat in 2025 door en met Amsterdammers gevierd gaat worden met culturele- en maatschappelijke initiatieven die van blijvende waarde zijn voor de stad. Iris: “Vanwege de benodigde verbeeldingskracht, creativiteit en ondernemingszin, zie ik een mooie wisselwerking tussen deze nevenfunctie en mijn benoeming bij ArtEZ.”   

Iris wordt voor 3 dagen in de week benoemd bij ArtEZ als directeur Masteropleidingen.