Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Financieel noodfonds voor studenten: doneer!

Vol afschuw volgen we de ontwikkelingen in Oekraïne. We leven mee met alle slachtoffers van agressie, geweld en ontheemding – waar dan ook ter wereld, in zichtbare en onzichtbare oorlogen. Ook binnen onze community zijn er studenten en medewerkers met een Oekraïense, Russische of Wit-Russische achtrond of verbinding. Wij leven mee, met jullie, je familie, vrienden, kennissen en dierbaren.

Werk van Niki Oude Vrielink, 2e-jaars student Graphic Design in Zwolle
Werk van Niki Oude Vrielink, 2e-jaars student Graphic Design in Zwolle

Er zijn studenten die, door verschillende redenen, door de oorlog in acute financiële nood verkeren. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is bezig om een fonds voor studenten op te richten, maar de inrichting en de voorwaarden zijn onduidelijk. Ook de planning staat nog niet vast. Het is dus nog even onduidelijk welke middelen, en in welke vorm, voor deze studenten beschikbaar komen vanuit de Rijksoverheid en eventueel de lokale overheid.

Met elkaar willen we proberen in ieder geval de financiële druk te verlichten. Onder andere door het mogelijk maken van uitstel van betaling van het collegegeld. Maar ook door het noodfonds nieuw leven in te blazen. Dit noodfonds heeft ArtEZ eerder geopend, toen er in het begin van de Coronacrisis ook studenten in acute financiële problemen kwamen. Vanuit de private middelen van ArtEZ is daar direct een bedrag van €10.000,- naar overgemaakt om deze studenten te ondersteunen in de dagelijkse lasten.

We weten niet of dit voldoende zal zijn. Het einde van deze oorlog is nog niet in zicht. Daarom willen we alle collega’s, medestudenten en iedereen rond ArtEZ wijzen op dit noodfonds: degenen die het nodig hebben, maar ook degenenen die kunnen en willen doneren. Je kunt doneren door HIER te klikken.

Maak je geen zorgen; mocht dit geld niet nodig blijken voor de directe hulp aan onze studenten, dan zullen we een eventueel restant direct doneren aan Giro555. Het komt dus altijd goed terecht.